تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - تاریخ تربیت بدنی

منصور جبری
تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ تربیت بدنی


تاریخ تربیت بدنی تعلیم تربیت در جوامع کهن تعلیم تربیت در حقیقت با پیدایش و سکنی گزیدن بشر در روی زمین آغاز شده است.خاک و سنگ وکوه و تپه و... نیز نخستین کتابهای درسی نوع بشر بوده اند. وبا تامل در درسهای همین کتاب توانسته است تا حدی که مقدور است بیاموزد.   /* /*]]>*/ تاریخ تعلیم وتربیت تعلیم تربیت در جوامع کهن تعلیم تربیت در حقیقت با پیدایش و سکنی گزیدن بشر در روی زمین آغاز شده است.خاک و سنگ وکوه و تپه و... نیز نخستین کتابهای درسی نوع بشر بوده اند. وبا تامل در درسهای همین کتاب توانسته است تا حدی که مقدور است بیاموزد. پیداست که بشر اولیّه فلسفه مدونی برای تعلیم و تربیت نداشته است.میل به بقاء و دیگر نیازهای غریزی در جامعه پا گرفته است. و هدفی پویا را که عبارت از صیانت نفس و جستجوی زندگی بهتر بوده است بر وجود وی مسلط ساخته و او را همواره به نبردی آشتی ناپذر برای بقاء نسل خویش واداشته است. اهداف آموزش و پرورش درجوامع کهن هدف اصلی و نهایی تعلیم و تربیت ایجاد آمادگی برای زندگی بوده است.غریزه طبیعی میل به زندگی بشر اولیه را ناچار ساخته است نا برای بدست آوردن غذا ،لباس و... ونیز برای مقابله با دشمن به تلاش و کوشش بپردازد.در اثر همین تلاش بشر توانست در رفع نیاز ها فزونی بخشد تنها پرورش قدرت فیزیکی و تواناییهای بدنی بود که می توانست انسان های اولیه را از نظر امنیت به ادامه زندگی مطمئن سازد. علاوه بر این که اهمیّت بر قوای جسمانی می دادند تحقیقات نشان می دهد آنان به روابط گروهی و احترام به بزرگ ترها توجه می کردند. مطالب وموضوعات آموزشی با مطالعه در نحوۀ زندگی انسان های اولیّه پی می بریم که برای تعلیم فرزندان به چهار موضوع اهمیّت می دادند. 1- تعلیمان برای مسائل ایمنی وزیستی (خوراک وپوشاک و شکار) ومحافظت خود ووابستگان 2- تعلیمات راه ورسم زندگی اجتماعی 3- تعلیمات و اعتقادات مذهبی و عبادات 4- تعلیماتی که قدرت بیان،موسیقی، زیبایی و چابکی در رقص مراسمات چگونگی آموزش تعلیم تربیت در جوامع کهن بیشتر جنبه عملی و تجربی داشت و بیشتر به فعالیت های تئجه می شد که در زندگی روزمره مورد استفاده بود.وبه صورت تقلید آموزش داده می شد.مدرسه یا سازمانی برای تعلیم تربیت وجود نداشت. بسیار از حرکات بدنی کودکان از راه تقلید به صورت خود بخودی آموخته می شد.پسران با ادوات و وسایل جنگی پدرانشان بازی می کردند.وسایل بازی به موقعیت محلی و جغرافیایی قبیله وقوم کودک بستگی داشت.ِ دختران نیز نقش مادرانشان را در خانه داری بازی می کردند و عملا وظایف زنان را می آموختند. علاوه بر این کودکان به صورت انفرادی تحت تعلیم پدرو برادران بزرگ تر قرار می گرفتند. در سنین بالاتر ، کودکان به والدین و بزرگتران خانواده خود در امور زندگی کمک می کرد.می توان گفت در جوامع کهن همه افراد در امور زندگی مشارکت فعال داشتند.با چنین شیوه مستقیم وتجربی،یعنی با مشارکت کامل در فعالیت ها بود که کودکان جوامع ابتدایی آموزش می دیدند. در خور ذکر است این آموزش ها با نظارت بزگتر ها صورت می گرفت. با نظر اجمالی به تعلیم تربیت و آداب روسوم در میابیم که تعلیم تربیت بیشتر جنبه«تربیت بدنی» داشته است. با این همه روش صرفا «چه باید کرد» و «چگونه باید کرد» را مطرح می ساخت و در آن جایی برای «چرا» وجود نداشت و دگر گونی صورت نمی گرفت. تعلیم تربیت در مصر قدیم شک نیست که جوامع کهن بشری رفته رفته و با گذشت روزگاران دراز سیری از تکامل را پشت سر نهادند.آنان گذشته از شکار و گله داری و اموری از این قبیل به مرور به پاره یی از صنایع ساده هم پرداخته و برای امور خانوادگی نیز اهمّیت بیشتری قائل شدند. در این جوامع اتحاد ویگانگی بر حسب نیاز امری مسلم بود و جوامع به صورت مقررات و قانون رسمی در آمد. و نظام طبقاتی در این دورا شکل گرفت. در خور یا داوری است که موقعیت جغرافیایی محل سکونت انسان ها در حرکت آنان به سوی تمدن و پیشرفت تأثیر بسیاری داشت(حاصلخیز تر=پیشرفت بیشتر). هرچه جوامع پیشرفت کردند و کسترده تر شدند کار تخصصی تر شد. وبا پیدایش خط از عوامل پیشرفت تمدن بود. یادگیری را آسان سریع تر می کرد و در تبادل افکار تأثیر فراوان داشت.به علت موقعیت این سرزمین و دست یابی به منابع غذایی به امور اجتماعی زندگی توجه شد و در این مورد پیشرفت قرار گرفت.در مصر قدیم از آغاز تاریخ مدونش، مردم به طبقات متفاوت و مختلفی تقسیم می شدند.و از حکومت مرکزی اطاعت می کردند اهداف آموزش پرورش در مصر قدیم جامعه مصر قدیم که مهد تمدن بشری نام گرفته است.از حدود 2 تا 3 هزار سال پیش از میلاد در اثر پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی وسیاسی دارای طبقات مختلف اجتماعی و سازمان های سیاسی شد.تعلیم تربیت طبعا نقش اساسی آماده کردن افراد را برای زندگی اجتماعی بعهده داشت آموزش بر پایه نیازهای اساسی وبنیادی بود.هر طبقه متناسب با موقعیت های زندگی اجتماعیش برنامه آموزشی خاص خودش را داشت زیرا وجود تفاوت های بسیار در نوع زندگی ، مشکلات و حتی سر گرمی ها و تفریحات طبقات مختلف مانع از آن بود که برنامه آموزشی واحدی برای مردم تنظیم گردد.مصریان بعد از کشف پاپیروس و پیداش خط هدف اصلی آموزش را تعلیم خواندن ونوشتن قرار دادند.با توجه به این که در مصر فاصله طبقاتی وجود داشتآموزش خط و نوشتن مخصوص طبقه اشراف و طبقات پایین جامعه هم پیشه پدران را ادامه می دادند.علاوه بر این در مصر برای تربیت سربازان مدارس نظامی تاسیس کرده بودند و با تعلیمات خشن و دشواری تحت تعلیم قرار می دادند.تعلیم فنون به سربازان به وسیله جنگجویان حرفه یی انجام می گرفت. تربیت بدنی در مصر در برنامه معمول مدارس، برای تربیت بدنی درسی مدون نشده بود(بیشتر به صورت بازی) ورزش مختصر برای ترغیب جوانان بود وشاگردان درساعات آزاد به بازی می پرداختن در بیشتر موارد اقتضای شغلی فعالیت بدنی را تعیین می کرد.اگر فرد دهقان یا سرباز می بود مقدار معینی فالیت بدنی در کار روزانه اش وجود داشت. مصر قدیم اساسا مردمان کوشایی بودند و از ورزش های شنا ژیمیناستیک لذت می بردند.کشتی به حالت سرپا وایستاده صورت می گرفت و اجازه مشت زنی وضربه نداشتن.اسب سواری(که در جنگ کاربرد فراوانی داشت) ارابه رانی که مخصوص طبقه ممتاز بود.و مردم عادی به شکار ماهی می پرداختن.مصریان به فعالیت های ورزشی اهمیت میداندن محققان معتقدن سبب این علاقه مراسمات دینی بوده است بین النهرین تاریخ بین النهرین به 3 دسته تقسیم می شود.1- امپراطوری اول بابل(1900 پیش از میلاد) 2- آشور(1100) 3- امپراطوری دوم (600) به علت موقعیت خاص جغرافیایی (دجله و فرات) از دیر باز یکی از مراکز مبادلات کالا ودادوستد بازرگانی بود.واز همه سوء بازرگانانی برای مبادله کالا به این سرزمین می آمدن . وتجمع اقوام وملل مختلف وعقاید مختلف در تکوینفرهنگ جامعه ی بین النهرین تأثیر بسیاری داشت نیاز به ثبت قرار دادها و محاسبات بازرگانی باعث پیدایش خط و فن نگارش گردید. به علت آنکه سرزمین های گوناگون گرد هم می آمدند با فرهنگ وزبان مختلف و نیاز به ارتباط داشتن باعث به وجود آمدن نخستین فرهنگ لغت گردید. تمدن بین النهرین به واسطه همین تماس وبرخورد های بسیار از تمدن مصر تحول یافته تر بود. موضوعات و چگونگی آموزش آموزش و تربیت در بین النهرین برای بیشتر طبقات مردم عملی و فراهم بود.(نجوم،پزشکی،هندسه و...)طبقات بالا نیز توسط روحانیون در معابد وطبقات پایین مسعولیت آموزش با بزرگ تران خانواده ها بود. تربت بدنی در بین النهرین پیشرفت دانش در امپراطوری بابل و پرداختن کاتبان به هنر نویسندگی و ترجمه علوم عقلی وذهنی ظاهرآنان از توجه به امور ورزشی وتربیت بدنی باز داشته بود.وفعالیت فیزیکی تنها شامل فعالیت مشاغل بودو از این رو آمادگی بدنی برای کار سپاهیگری از امور بسیاربا اهمیت بود.(تیر اندازی و...) ورزش شنا هم به عنوان هنر جنگی شناخته می شد. در امپراطوری بابل تربیت بدنی وسیله کارای جنگی به شمار می رفت وبرنامه رسمی تعلیم تربیت وجود نداشت. تعلیم تربیت در چین یکی از کهن ترین مراکز تمدن جهان که بیش از 5000 سال قبل باز می گردد چین است. که براساس نظام خاندانی و سنت گرایی بوده.توانسته بود سنت و فرهنگ خود را هزاران سال دست نخورده حفظ نماید.این حفظ چنین بود که هنوز بعضی در چین باقی مانده نتیجه طبیعی این سنت گرایی این بود که تمدن کهن چین دگرگونی و پیشرفتسریع نیافت وهیچ اندیشه وفلسفه تازه ای فرست رشد نیافت. چگونگی آموزش وهدف های آن هدف آموزش بیشتر بر پایه باورهای گذشته وآداب روسوم بود. وآموزش بیشتر مناسب جامعه ساکن بود.وپیشرفت زمانی بود که در جهت بهروری بهتر از منابع کهن بود.هدف آموزش آماده ساختن جوانان برای پذیرفتن مسئولیت بود که از پیش تعیین شده بود برای این منظور دولت گذشته از تاسیس مدارس و تعیین مسئولیت رسمی هر چند یک بار آزمون ملی برگزار می کرد تا شایسته ترین هارا انتخاب نماید.مدارس جداگانهی برای طبقات اشراف و عادی بود.ولی جوانان با استعداد می توانستند.از آن مدارس نیز استفاده نماییند.تاسیس مدارس در چین سابقه ی بسیار دارد.در این مدارس مراسم های مذهبی،رقص و... در سطح عادی به وجود آمده بود.پسران از 8 سالگی به مدارس واردو 15 یالگی به دوره بالاتر می رفتند درس ها متنایب با فصل ها انتخاب می شد(بهار وتابستان رقص و موسیقی وزمستان پاییز نوشتن وخواندن)ورود به کالج با توجه به اخلاق ورفتار وهنر جنگ بود بعد از اینکه نظارت از مدارس برداشته شد مدارس با کیفیت های مختلف بر پا شد که بیشتر در معابد بود تربیت بدنی در چین در روزگاران قدیم تر تاریخ چین قبل از پیشرفت آموزش و توجه به خواندن ونوشتن واندیشیدن مورد توجه بود از این رو در کشور چین تربیت بدنی بیشتر در مدارس نظامی به منظور تربیت جنگ جویان بود.تواناییهای از قبیل اسب سواری تیر اندازی مورد توجه بود.از انواع ورزش وبازی نیز گاه برای رفع خستگس نظامیان وجلوگیری از کسالت انجام می گرفت از جمله فوتبال، مشت زنی،کشتی وتیراندازی.در تاریخ کهن چین اختراع توپ مویین که روی آن از 8 تیکه چرم بود وبرای بازی فوتبال استفاده می شد.اعتقاد چینی ها که بیماری از افراد غیر فعال به افراد غیر فعال به افراد فعال سرایت می کند عاملی برای ورزش بود.از میان ورزش ها وبازی ها چند بازی مورد اهمیت بود. 1- کشتی.مورد توجه اکثر مردم بود و 2 بار در سال بازی رسمی انجام می شد.2- کمان گیری: با کمان های گوناگون صورت می گرفت از جمله هنر های کمان داران تیر اندازی از روی اسب بود. 3- ارابه رانی:کاربرد نظامی داشت واز عوامل پیروزی در جنگ بود. 4- شمشیر بازی 5- مشت زنی در سال527 قبل میلاد بود که ابتدا 10 حرکت بعد توسط تائی سو 33 حرکت وچویانگ شانگبه 170حرکت ارتقاع داد وژاپنی ها ورزش جوجی تو را از آن گرفتن.6- فوتبال: از قدیمی ترین ورزش های مردم چین است که ابتدا به صورت تمرین جنگی صورت می گرفت رفته رفته به یکی از ورزش های متداول مردم قرار گرفت.در قرت پنجم توب بادی به وجود آمد انواع بازی: شش حفره در داخل زمین که توپ را به سمت آن می راندند-توپ را به سمت دروازه9 تا 12 متری می راندند (استفاده از دروازه در سال های 618تا907 ابداع شد) 7-چوگان این بازی در سالعای میان 660-700 از ایران و از راه ترکمنستان به چین راه یافت و مورد توجه وعلاقه اشراف و نجیب زادگان چین قرار گرفت. تعلیم تربیت در هند. هندوستان با سابقه نزدیک به 2 هزار سال پیش از میلاد مسیح یکی از کهن ترین مراکز تمدن بشری .مذهب رسمی کیش بودائی.موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی که قوم برای خود برگزیده بود سبب شد که آنان به آیین ومعتقداتی واداشت که سرنشت راتغییر ناپذیر می دانستند واین امر سبب طبقاتی شدن آنان شد و از سوی دیگر مرگ،گرسنگی وبیماری آنان را بدان داشت که برای رهایی از دشواریها به عالم درون وابدیت جاودانگی روح پناه ببرند.برای آنکه به خدای خود برهما بپیوندند خود را ازفعالیت و لذت های زندگی منع می کردند.در هند 4 گروه طبقاتی وجود داشت1- روحانیون2-جنگجویان 3- دهقانان.4- کارگران. کودکی در هر طبقه به دنیا می آمد سرنوشتاز بیش تعیین شده بود .تحصیل،شغل،موقعیت اجتماعی،ازدواج و... آموزش پرورش واهداف آن هندیان در امر آمزش خواستار آن بودند که نظام طبقاتی حفظ شود.ومشیت را در همه امور جاری ونافذ ببیند.بر اساس همین تفکر بودآئین مراسمات مذهبی را بی کم وکاست اجرا می کردندطبقه اول بالاترین بود وبه شغل معلمی وروحانیت آماده می کرد.طبقه دوم وسوم برای سپاهی گری و مشاغل دولتی وبازرگانی وطبقه چهارم نیز برای خدمت گذاری وطبقه پنجمی هم به وجود آمده بود که حرفه ی جزء کناسی نداشت.چون نظام جامعه براساس طبقات بودو تاکید مذهب.مانند نظام چین هردو فرهنگ برای پیشرفت انعطاف نداشتند. تربیت بدنی اهداف آن با وجود عقیده مذهبی خاص که فعلیت بدنی را مردود می دانست گروهی هرچند محدود بدان توجه داشتن سپاهی گری هرچند با فلسفه هندی ها سازگار نبود ولی تربیت سپاهی گری وجود داشت.در مراسمات مذهبی نیز حرکات وفعالیت های بدنی از جمله رقص و جود داشت بر این اساس برنامه رسمی در معابد وجود داشت.در دوران حکومت امپراطوری مسیحی به هند بر امور نظامی و جسمی اهمیت داده می شد.ازآن جمله تیر اندازی بود که برای آموزش مراکز نیز تاسیس گشته بود.به دلیل اهمیت دست یابی به روح پاک که نیازمند جسمی پاک بود هندیان به نظافت شخصی اهمیت فراوانی می دادند. واز مواد مستی آور و برخی از خوراکی ها اجتناب می کردن بعضی از تمرین های پرانایام و سوریاناما بخشی از عادات روزانه آنان بود.در مورد ورزش یوگا نوشته اند توسط گروهی به نام مرتاضان ابداع شده است شک نیست یوگا نیز زائده مذهب است.در هند قدیم ماساژ نیز که برای تن درستی و رفع خستگی توصیه می شده در کتاب ها سه گونه ماساژه طبی،بهداشتی وخاص ورزشکاران یاد شده . شرط بندی بر روی جنگ حیوانات کشتی رقص و نظامی گری نیز وجود داشت. تعلیم و تربیت در ایران باستان اقوامی هم نژاد که در روزگاران بسیار کهن با هم میزیستند بعدها به دو بخش بزرگ تقسیم شدند و گروهی از آنان به هندوستان رفتند و گروهی دیگر که خود را «آریا» یا«آبریا» بمعنی دوست یا باوفا می نامیدند. در سرزمین هایی که در آسیای غربی واقع بود و ایران کنونی و افغانستان و ترکمنستان و قفقازیه را شامل میشدسکنی گزیدند و آنجا را «ایران» بمعنی مکان آریاییان خواندند. روحیات و طرز تفکر و شخصیت ایرانیان با سایر مردمشرق زمین همسان نبوده آنان بر روی هم مردمی خون گرم و با گذشت بودندو شاید از همین رو نظام طبقاتی آن به شدت دیگر کشورها شایستگی های فردی را محو نمیکردو افراد شایسته میتوانستند موقعیت های برتری را در اجتماع بدست آورند. اهداف و چگونگی تعلیم وتربیت به طور کلی هدفهای آموزشی ایران باستان را ب‍‍ه پنج بخش تقسیم کرده اند: 1.هدف دینی و اخلاقی که بر اساس تعالیم زرتشت قرار دارد(گفتار نیک کردار نیک پندار نیک) 2.هدف نیرومندی و بهداشت که جوانمردی راستی پاکدلی و پاکتنی را تعلیم میداد و میدانیم که در دیانت زرتشتی پاکیزگی تن از وظایف دینی است و ناپاکی تن و بیماری منصوب به اهریمن است. 3.هدف جنگی به منظور نگهداری مرز و بوم و حفظ آرامش و احیانا کشور گشایی که اساس آن بر تعلیمات نظامی بود. 4.هدف اقتصادی که تعلیم حرفه ها و صنایع و کشاورزی و دامداری وبازرگانی وغیره رادربر میگیرد. 5.هدف سیاسی که عبارت از تعلیم کشور دار چه از نظر تامین امنیت داخلی وچه از نظر روابط با دیگرکشورها بود. در ایران باستان سازمانی عمومی برای تعلیم وتربیت که نام مدرسه بر آن توان نهاد وجود نداشت . تعلیم وتربیت را خوانواده ها اداره میکردند وتنها فرزندان اعیان واشراف بودند که در میدانهای اختصاصی بادشاه یا حکام با برنامه های منظمی تعلیمات نظامی یا بدنی می دیدند. آتشکده یا آتشگاه نیز از مکانهایی بود که ایرانیان از آن برای پرورش اطفال استفاده میکردند. در عصر ساسانی دبستان و دانشگاه نیز برای آموزش وپرورش کودکان وجوانان ایجاد گردید. تربیت بدنی در ایران باستان هرودوت مورخ مشهور یونانی مینویسد: ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند:1.سواری 2.تیروکمان 3.راستگویی اسب سواری. اختراع دهنه نعل زین و رکاب به ایرانیان نسبت داده شده. ارابه رانی در ایران باستان قسمت مهمی از برنامه جشن مهرگان بوده است. تیراندازی وشکار. پس از آموزش اسب سواری آموخته میشد. چوگلن بازی. یکی دیگر از برنامه های تربیت بدنی در ایران باستلن که ایرانیان را مبدع آن میدانند. شنا.از دیگر برنامه های ورزشی شنا بود. این نکته در خور توجه است که ایرانیان برای ورزش وپرورش بدن نتایجی اخلاقی قایل بودند. آنان نیرومندی و پهلوانی را با جوانمردی وچشم پاکی وفروتنی وراستی و بسیاری دیگر از سجایای اخلاقی همراه میدانستند و ناتوانی وسستی را مایه ناراستی. تعلیم و تربیت در یونان قدیم سرزمین بلند آوازه یونان که زادگاه اندیشه و فلسفه و فرهنگ مغرب زمین بشمارست.سرزمین یونان از قدیم الایام بعنوان پل فرهنگی میان شرق و غرب شناخته شده و با بهره مندی از همین موقعیت خاص یونان نخستین سرزمین اروپایی بود که از نعمت تمدن برخوردار گردید. نظام طبقاتی بر یونان نیز حاکم بودو مردمی که در آن سرزمین زندگی میکردند از سه طبقه شهروند بیگانگان و بردگان تشکیل میشدند.بهرهمندی از برنامه های آموزشی وتعلیم و تریت نیز خاص شهروندان بود. میراث بزرگ یونانیان که شعر وادب وپیکر تراشی و معماری و موسیقی وسخنوری ونمایشنامه نویسی و حساب وفلسفه وتاریخ و ورزش وغیره را در بر میگرفت در تکوین غرهنگ جهان چنان تاپیر بزرگی داشته است که جان استوارت میل یونانیان راتقریبا بنیان گزار همه جیز خوانده است و ساموئل بوچه با حق شناسی اعلام میدارد که ما عشق به دانش و هنر و آزادی را به یونانیان مدیونیم. چگونگی آموزش وپرورش در یونان دوره های چهار گانه ای را در آموزش وپرورش یونان مورد بررسی قرار می دهیم زیرا جامعه ی پویا وتازه جوی یوناندر هر دوره دگرگونیهای عظیمی داشته است. 1.آموزش وپرورش هومری 2.آموزش وپرورش در اسپارت 3.آموزش وپرورش در آتن قدیم 4.آموزش وپرورش در آتن جدید یا عصر طلایی یونان یونان هومری: در این دوره معتقدات دینی پایه واساس زندگی یونانیان را تشکیل میداد.فستیوالها و جشنها وبرنامه های ورزشی غالبا به افتخار خدایان برپا میشد و سرنوشت مردم راخدایان دوازده گانه اصلی که شورای المپیک را تشکیل میدادند تعین میکردند.زئوس خدای خدایان بود. پوزیدون الهه دریا و طوفان . ارس خدای جنگ. آرتیمس الهه شکار و .... آموزش وپرورش در یونان هومری فضیلت فردی هدف اصلی تعلیم وتربیت یونان هومری بود. تربیت بدنی در یونان هومری هدف نهایی تربیت بدنی پرورش «مرد عمل » ومرد میدان بود. همه شهروندان یونانی به منزله سربازانی بودند که بایددر برابر دشمن از میهن خویش پاسداری میکردند واز این رو توانایی بدنی برایشان امری حیاتی بود. یونانی ها از نظر تناسب و زیبایی اندام از همه برتر و به این وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژگی و امتیاز شهره بودند. برنامه های تربیت بدنی در یونان عصرهومربرخی از ورزشها خاص طبقه نجبا بود. از آن جمله است رقص و ارابه رانی و مشت زنی و کشتی ودو. سربازان عادی نیز ورزشهای خاص خود را داشتند که اهم آنها پرتاب نیزه پرتاب دیسک وتیروکمان وسنگ برداری بود. روش آموزش تربیت بدنی کودکان با روشی غیر رسمی و با تقلید از بزرگترها و نظاره بازی ها و مسابقات ورزشی و استماع داستانهای هیجان انگیز خدایان و غیره آموزش می دیدند.مردان با تجربه و مسن تر در آموزش شکار وژیمناستیک و تاکتیکهای نظامی به جوانان کمک می کردند. تعلیم و تربیت در اسپارت آموزش و پرورش در اسپارت مردم اسپارت از سه گروه تشکیل میشدند:1ـگروه شهروندان یا اعضای اصلی جامعه که تنها خود را اسپارتی خالص می دانستند. 2ـگروه کشاورزان که از آزادی اجتماعی برخوردار بودند اما از حقوق و مزایای سیاسی بهره ای نداشتند.3ـگروه بندگان که در تملک دولت بودند. خصوصیت اساسی آموزش وپرورش اسپارت در توجه بسیاری است که به امور نظامی می شده است.پسران معمولا تا هفت سالگی نزد خوانواده پرورش می یافتند و سپس دولت تربیت آنان را عملا به عهده می گرفت و در آموزشگاه های خاصی نگاهداری می کرد. پرورش قدرت تحمل و مقاومت فردی و تقویت جسمی برنامه اصلی این مدارس را تشکیل میداد. پسران از دوازده سالگی به مدارس شبانه روزی می رفتند و وارد زندگی خشن سربازی می شدند. آنان چهار سال در این سربازخانه ها تعلیمات خشک و سخت و خشن می دیدند.از چهارده تا بیست سالگی تعلیمات اختصاصی نظامی گری برای خدمات سپاهی گری داده می شد. مدارس شبانه روزی را « آگوگ» می نامیدند. ارستو در تعریف نظام تعلیم و تربیت اسپارت گفته است اسپارت مرذدم خود را برای خنگ آماده می ساخت و در نتیجه به هنگام صلح و آرامش چون شمشیری بی مصرف در غلاف خود زنگ می زند. آموزش دختران دختران اسپارتی نیز از هفت تا هجده سالگی به آموختن ورزش و تمرینات آن که زیر نظر دولت بود می پرداختند. فعالیت های مختلف ورزشی همچون پرتاب دیسک ، نیزه،پرش،دو،کوه نوردی،رقص،بازی های با توپ و حتی کشتی جزء برنامه تمرینی دختران اسپارت بود. تربیت بدنی در اسپارت اسپارتی ها نخستین پایه گزاران شیوه های تربیت بدنی درنظام آموزشی به شمار می روند. جاسوسی در اسپارت هنری سودمند برای جنگ به حساب می آمد . به عقیده اسپارتی ها یکی از مهمترین و سودمندترین تمرینات برای آمادگی جنگی شرکت در شکار بود زیرا علاوه بر فعالیت بدنی احتمال مواجه با خطر در هر لحظه از شکار سبب می شود که فرد همیشه آماده و گوش به زنگ خطر بوده و در عین حال شجاع و زیرک ومصمم به بار آید. تعلیم و تربیت در آتن قدیم آتنی ها بیشتر از همسایگان ینت گرای اسپارتی خود به توسعه ی جامعه ای دموکرات ، روشن فکر وترقیخواه و پیشرو همت گماشتند. یکی از رهبران بزرگ آتن قدیم که برای آزادی توده ها از شر قوانین اشرافی کوشش فراوان کرد «سولون» بود.او سیستم سیاسی را تغییر داد ،مالکیت زمین را محدود کرد ،استثمار افراد را ممنوع ساخت، حقوق سیاسی و بویِژه حق رای را به سطح وسیعتری از مردم واگزار کرد و بالاخره آموزش وپرورش جوانان را مورد توجه و تشویق بسیار قرار داد. آموزش و پرورش در آتن قدیم اتن ها به دنبال مرد عمل و مرد خرد می گشتند. در آتن قدیم دو نوع مدرسه ابتدایی روزانه وجود داشت که به طور خصوصی و از طریق دریافت شهریه اداره می شدند. این مدارس عبارتند از:1ـ مدرسه کشتی یا بالاسترا، که برنامه اش را ورزش و تربیت بدنی تشکیل میداد .2ـ‌ مدرسه موسیقی یا دیداسکالؤم، که در آن خواندن و نوشتن وحساب و موسیقی تدریس میشد. مسابقات ورزشی پان هلنیک مردم آتن علاوه بر مسابقات محلی که در هر شهر و دیار برگزار می شد، چهار مسابقه بزرگ ملی برگزار می کردند که عبارتند از:1ـ بازی های المپیک 2ـ استیمن 3ـپی تین 4ـمسابقات نی مین که به مسابقات پن هلنیک شهرت داشتند. مسابقات پی تین هر چهار سال یک بار(سومین سال المپیک) در رشته های موسیقی، ارابه رانی و اسب سواری برگزار می شد است. مسابقات استیمن هر دو سال یک بار (در سال دوم و چهارم هر المپیک) برگزار می شده است. در این مسابقات قهرمانان، اسب سواران و موسیقی دانان شرکت می کرده اند. مسابقات نی مین نیز هر دو سال یک بار به افتخار زئوس در دره «نی میا» در آرگولیس برگزار می شده است. در مقایسه با مسابقات المپیک مسابقات نی مین و پی تین از اهمیت کمتری برخوردار بودند.جوایزی که در این مسابقات و رقابت های ملی بین قهرمانان برگزیده توزیع می شد ارزش مادی نداشت. به عنوان مثال در مسابقات المپیک برگهای درخت زیتون، در پی تیا برگ غار و در استیا جعفری خشک ودر نی میا جعفری تازه به برگزیدگان اهدا می شده است. به غیر از سه دوره در سالهای1916،1940،1944 که جنگهای جهانی سبب تعطیلی بازی های المپیک شد بقیه دوره های مسابقات در سطح بین المللی با موفقیت انجام شده است. در سال 1924 المپیک های زمستانی نیز به بازی های المپیک نوین اضافه شد. مظهر المپیک نوین را پنج حلقه رنگین تشکیل می دهدکه هر یک نمودار یکی ار قاره های پنج گانه (اروپا،آسیا،آفریقا،استرالیا،آمریکا) است.این پنج حاقه نشان گر دوستی و برادری مردم پنج قاره در میدانهای ورزشی، بدون توجه به رنگ و نژاد و عقاید مذهبی و سیاسی آنان است. رنگ حلقه ها که به ترتیب از چپ به راست آبی،زرد،سیاه،سبز و قرمز است بدین جهت انتخاب شده اند که حداقل یکی از این رنگها در ترکیب رنگهای پرچم هر کشور وجود دارد. شیوه آموزش تربیت بدنی در آتن قدیم شیوه آموزش تربیت بدنی در آتن قدیم بر اساس برانگیختن حس رقابت میان جوانان و تشویق آنان به شرکت فعال در تمرینات و تقلید حرکات و مهارتهای کاردانان قرار داشت. تعلیم وتربیت در اتن جدید یا عصر طلایی دراین دوره که تقریبا از جنگ ایران و یونان (480پ م)تا فتح یونان به دست اسکندر شامل می شود اتن بهترین دوره تاریخی خود را طی کرده است.پیروزی بزرگ برابر ایران موجب هیجان وشادی در میان یونانیان گردید.پس از این پیروزی اموزشو پرورش یونان فصل جدیدی را اغاز کرد.و در همه ارگانهای اجتماعی دگرگونی فرارانی پدید امد. اهداف اموزش وپرورش اموزش وپرورش در اتن بیشتر بر ترقی تعالی فردی تاکید داشت.همه نیروها صرف به وجود اوردن مرد خرد می شد ودیگر مرد عمل مورد توجه نبود.ودر نتیجه به جای ان امور عقلانی و فکری مورد توجه قرار گرفت.وبدین ترتیب فلسفه هرد گرایی مورد تاکید قرار گرفت. سوفسطایان همه چیز را از ان انسان می دانستند ورضایت و خوشی رابر هر هدفی ترجیح می دادند. اما سایر فلاسفه مثل سقراط و...خود شناسی را وظیفه هر فرد می دانند.او معتقد است که اموزش وپرورش باید قابلیت هایی را که در وجود هر انسانی هست پرورش و شکوفا کند . ارسطو ارسطو که نظریه های اموزشی خود را در کتاب سیاست واخلاق اورده است در مورد تربیت بدنی معتقد است تمرینات بر اساس در جه بندی بر اساس سن افراد انجام گیرد و جوانان را از شرکت در مراسم خشن بر هزر داشته و توجه به امور عقلانی را همزمان با پروش تن امری اساسی میداند. اهداف تربیت بدنی پس از جنگ با ایران شهروندان یونانی هنوز به توانایی بدنی به منظور قدرت نظامی به عنوان امری مهم می اندیشیدند واز کوشش در راه اجرای تمرینات ورزشی دریغ نمی کردند اما هر چه توجه به امور ذهنی زیاد شد توجه جوانان به تربیت بدنی کمتر شد و تنها برای حفظ سلامتی تناسب وزن معمول گشت.تربیت بدنی به گروه خاصی از افراد حرفه ای اختصاص پیدا کرد . سقراط در دفاع از ضرورت توجه به تربیت بدنی در جوانان به نقش اساسی در انجام همه فعالیت های انسان اشاره ولزوم سلامت بدن را توصیه میکند. ورزشگاها دیگر ان مکانی که جوانان اتنی در انها به تمرینات ورزشی می پرداختند نبود واین مکان به صورت مراکز تفریحی درامده بود واز حمام گرم که تازه به تجهیزات ورزشگاه اضافه شده بود استفاده کنند وبا پیدایش ورزشکاران حرفه ای معلم حرفه ای به وجود امد .کار این معلمان اموزش مهارتهای ورزشی در یک رشته بود و دروس اناتومی و تغذیه را تدریس می کردند پسران اتنی به تناسب شایستگی در طبقه ای از جامه قرار می گرفتند مثل کارگران /امور نظامی /قوای مقننه . برنامه تربیت بدنی محتوای تربیت بدنی بازتابی از تمایلات بی ثبات این زمان به تربیت بدنی بود .زیمناستیک وکشتی. تماشای نمایش ورزشکاران حرفه ای واکروبات بازان استفاده از حمام گرم از برنامه های اتنیان به حساب می امد. ورزش های متداول دو با سلاح /پرتاب نیزه /تیر وکمان /سوارکاری از مسابقات مورد علاقه مردم بود . رقص چون ریشه مذهبی داشت از اهمیت خاصی بر خوردار بود. تمرینات نطامی شامل دو صحرا نوردی /نگهبانی / تیر وکمان /سوارکاری بود. روش تعلیمات بر پایه واساس علمی استوار نبود ومربیان تنها برای شرکت در مسابقات ورزشکاران خود را پرورش می دادند و پیروزی در رقابت هدف نهایی بود. برنامه های تمرینی جدید و دشوار ورزشی سلامت را تضمین نمی کرد . تعلیم وتربیت در روم هنگامی که تمدن یونانیان رو به زوال گذاشت قدرت سیاسی به رومی ها رسید . رومی ها با انکه تعمق سیاسی نداشتند ودر درک هنری به یونانیان نمی رسیدند ولی در امور مملکت داری توانا بودند. تاریخ تربیت بدنی رومیان رابه دو بخش تتقسیم نموده اند : 1:از روم قدیم تا تصرف یونان را شامل می شود و روم قدیم نامیده می شود. 2:از تصرف یونان تا انقراض تمدن روم را دربر می گیرد و روم جدید نام دارد. روم قدیم در دوران کهن در شبه جزیره ایتالیا قبایل مختلفی زندگی می کردند.لاتیوم یکی از کوچکترین این قبایل بود.و در ایجاد اتحاد مردم و قبایل حود کوشش بیار کرد ودر این راه نیز موفق بود. رومیان با جهانگشایی خود رفته رفته امپراطوری بزرگی به وجود اوردند .وعده زیادی از یونانیان به از روم مهاجرت بکنند. اموزش وپرورش در روم قدیم تعلیم وتربیت در روم جنبه عملی داشت و ا زوظایف پدر به حساب می امد .اموزش از طریق مشاهده وعمل سنتی مورد احترام بود .تنها موسسه تعلیم وتربیت خانه بود . جوانان رومی در همه زمینه ها /مثل مراسم مذهبی /دادگاه/کشاورزی / تجارت همراه پدر بودند. اهداف تربیت بدنی در روم قدیم رومیان مردمی جنگجو وجهانگشا بودند وبا توجه به امکانات جنگی و سلاح های ان روز گار نیروی انسانی وکارایی سربازان در تضمین پیروزی در نبرد ها اساسی ترین نقش را بازی می کند. از این رو رومیان به تربیت بدنی و ورزش به عنوان بهترین وسیله برای ایجاد امادگی و تقویت قوای جسمی نیروهای نظامی اهمیت فراوان می دادند. رومیان در عین حال که به تربیت بدنی توجه داشتند از تزکیه روح وتعالیم اخلاقی غافل نبودند. تمرینات نظامی را در اردوگا ه های نظامی ومیدان ماتیوس که مدارس تربیت بدنی به حساب می امدند انجام می گرفت. تمرینات ورزشی رومیان را اسب سواری/ تیر اندازی/ پرتاب نیزه / مشت زنی/ شنا تشکیل می دادند. برنامه تربیت بدنی کودکان رومی بازی هایی مثل سرسره /اسب چوبی /حلقه / ارابه انجام می دادند . جوانان نیز به بازی های مانند قایم باشک وبازی هایی که با تاس انجام میگرفت می پرداختند. جوانان تنها به منظور سلامت جسم به تمرینات می پرداختند . مسابقات اسب سواری وارابه رانی همه برنا مه ورزشی رومیان را در جشن ها تشکیل می داد. مبارزات ومسابقات گلادیاتور در اغاز مراسم بزرگداشتی که برای مردگان برگزار می شد انجام می گرفت. فعالیت های ورزشی تنها برای اهداف نظامی مورد توجه قرار می گرفت . مهمترین ورزشهایی که رومیان برای ایجاد چالاکی به کار می گرفتند :شنا /پرش / دو/ شمشیر بازی /پرتاب نیزه تعلیم و تربیت درروم جدید توده مردم از تعلیمات واموزش حرفهای محدودی بر خوردار بودند و تحصیل در امور عقلی بیشتر به طبقه حاکمه واشراف اختصاص داشت . زنان رومی در این دوره در بسیاری از امور حقوقی مساوی با مردان داشتند پسران رومی از 7سالگی در مدارس ابتدایی خواند ن ونوشتن ودستور های اخلاقی را می اموختند دبیرستان از 10 سالگی شروع می شد در این مدارس زبان رومی لاتین نجوم و هندسه تدریس می شد گروه کثیر ی از شهروندان رومی فرزندان خود را به تحصیل در فن سخنوری می گماردند تا از این طریق به شهرت برسند. سخنور ی در میان رومیان از اهمیت زیادی بر خور دار بود. اهداف تریبت بدنی در روم جدید افراد مسن اهمیت تریبت بدنی را در امور نظامی وسپاهیگری می دانستند. بر روی هم رفته اهداف اخلاقی ذوقی ونظامی تربیت بدنی مورد توجه رومیا ن جدید نبود انها یا برای تفریح یا برای دوری از بیماری به تمرینات ورزشی می پرداختند..رومیان به حفظ سلامت اهمیت بسیار می دادند . جشنهای رومیان تنها به عنوان سرگرمی وتفریح انجام می گرفت و شرکت در مسابقات را خاص اسیران می دانستند وخود تنها تماشاگر بودند. رومیان در توجه به ورزش بیشتر به منظور سیاسی نظر داشتند. پشرفت تربیت بدنی در امپراطوری روم جدید موسسسات تفریحی که در این دوره وجود داشتند جدا از مدرسه بودند.دولتمردان رومی جشنها را که گروه عظیمی از مردم در ان شرکت داشتند حضور میافتند وسیله مقاصد سیاسی قرار می دادند. دو محل معروف وشناخته شده جهت برگزاری مسابقات به نامهای ماکزیموس و فلامینوس در روم وجود داشت . ماکزیموس یکی از بزرگترین مکانهای ورزش بود که150000تماشاگر را در خود جا می داد. مسابقات ارابه رانی یکی از مهمترین برنامه های مورد علاقه رومیان بود. نبرد گلادیاتور ها نیز برنامه ای بود که به وسیله رومیان و به دنبال ارابه رانی به وجود امد. شرکت کنندگان در نبرد گلادیاتور ها را بردگان اسیران تشکیل می دادند . یکی از موسسات تفریحی وارامش اعصاب در روم حمام بود.یکی از بزرگترین حمام ها کاراکولابود که 3200مشتری در ان جای می گرفت. برنامه تربیت بدنی در روم جدید دو /شنا / توپ بازی /شکار /ماهیگیری قیقرانی ورزش های مرود علاقه رومیان بود . ارابه رانی از مهمترین برنامه های ورزشی روم به شمار می امد . درکنار مسابقات ارابه رانی بازی های سرگرم کننده دیگری ازقبیل اسب سواری ونمایشات سوارکاری اجرا می شد. رومیان مسابقات کشتی ومشت زنی را مورد توجه خود قرار می دادند.فعالیت های ورزشی وتفریحی رومیان در استفاده از حمام های گرم وماساز خلاصه می شد . به نام خدا تاریخ تربیت بدنی تربیت بدنی در آغاز مسیحیت هنگام ظهور حضرت عیسع اگرچه ظاهرا امپراطوری روم در اوج قدرت سیاسی و نظامی خود بود ٬ولی در داخل حکومت نشانه هایی از نفاق و اختلافات بروز میکرد شجاعت و میهن پرستی و خدمت به کشور که بین رومیان قدیم بسیار مورد توجه و افتخار بود به صورت عقیده ای کهنه و از مد افتاده در آمده بود.در این زمان مطالبی مثل عشق به کمال مطلوب خداوندی٬دلسوزی و همدردی و همفکری با دوستان و ترس از کیفر خداوندی توسط مسیحیت بیان شد و تا اعماق وجودی انسانها اثر گذاشت.مسیحیت امید تازه ای در دل وجان بشر دمید. یکی دیگر از عوامل پیشرفت مسیحیت خیر اندیشی و خیر خواهی معیارهای والای این ایین بود. کلیساها یکی از با قدرت ترین مراکز مذهبی ان روز بود که به منظور حفظ و اشاعه مذهب مسیح تاسیس شده بود ٬رفته رفته در جامعه امپراطوری روم تسلط ونفوذ زیادی پیدا کرد.کلیسا بر خلاف دولت روم ٬نه تنها د رهجوم بر برها استوار و محکم باقی ماند ٬بلکه همانطور که رومیان را ارشاد میکرد در مورد بربرها نیز عمل کرد و موقعیت روحانی و ارشادی خود را حفظ نمود. اهداف آموزش و پرورش اهداف آموزش و پرورش در مذهب مسیحیت به مراتب والاتر و جهانی تر از اهداف اندیشه های بت پرستان بود.هدف نهایی مسیحیان این بود که فرزندانی تربیت کنند که از نظر اخلاق و اعتقادات پایبند به وجود خدایی باشند که همه را یکسان دوست دارد ومیخواهد مردم هم یکدیگر را دوست داشته باشند.در اوایل قرون میانه٬دنیای آن روز به یک انقلاب عظیم اخلاقی و فکری نیاز داشت ٬کلیسای مسیحیت بیشتر خود را صرف این مهم کرد و برای بیداری و آگاهی و توجه مردم به امور معنوی و روحانی تلاشی خستگی ناپذیر به عمل آورد. اهداف تربیت بدنی در آموزش و پرورش مسیحی از آنجا که مسیح (ع)خود بهترین نمونه یک انسان کامل و ایده آل بود واز نظر سلامت جسم و روح و فکر نیز در نهایت کمال بود٬به فعالیت و کار در خارج از منزل علاقه فراوان داشت و همچنین آشنایی و علاقه ای که به پزشکی داشت ٬مسلما به اهمیت سلامت جسم آگاه بود واستفاده از لذت را محروم نکرده بود ٬با این همه تربیت بدنی مورد عنایت و توجه مسیحیان قرار نگرفت. کلیساها تربیت بدنی را از برنامه مدارس حذف کردند وحتی تعداد زیادی از مسابقات و غعالیتهای ورزشی را در خارج از مدارس نیز ممنوع اعلام کردند. مخالفت کلیساها با ورزش از سه عامل نشات میگرفت:1)بی ارزشی و بی اعتباری ورزش و مسابقات رومیان با توجه به شناختی که مسیحیان از رومیان داشتند 2)ارتباط بسیار نزدیک فعالیتهای ورزشی و مذهب بت پرستی 3)خوار شمردن زشت دانستن نهاد جسم و تن ترویج تربیت بدنی در آغاز٬ تعلیم و تربیت مسیحی بسیار بی قاعده بود ٬ولی پس از آنکه کلیسا تاسیس شد ضرورت تشکیل کلاسهای تعلیماتی و آموزش برای گروندگان به آیین جدید احساس گردید و چس مدارس دینی تاسیس گردید.این مدارس دینی به نام دیر نامیده شدند٬دیرها از قرن 6 تا 12 مراکز بانفوذ تعلیماتی بودند و سپس کلیساها به عنوان مراکز تربیتی در آمدند٬ در این دوره بندرت مدارس غیر وابسته به کلیسا تاسیس شد که اداره آنها بر عهده اعضای کلیسا بود که تربت بدنی د راین مدارس جایی نداشت تنها رقصهای مذهبی انجام می شد. در این مدارس فقط الهیات و خدا شناسی و تشریفات مذهبی تدریس میشد و از هنر ٬علوم ٬فلسفه و تربیت بدنی خبری نبود.البته بعضی از پدران روحانی د رشرق روم در مدارس خود از تربیت بدنی حمایت کردند و در دانشگاه اسکندریه کشتی٬ توپ بازی و راهپیمایی را توصیه کرده بودند. مدافعان آیین مسیح از انجام مسابقات و بازیهای عمومی ممانعت میکردند مثلا گلادیاتورها زمانی میتوانستند در مراسم غسل و تعمید و نامگذاری شرکت کنند که از حرفه خود توبه کرده باشند.(در سال 394 میلادی تئودوسیوس بازیهای المپیک را ملغی اعلام کرد و آخرین نمایش گلادیاتور ها در سال 404 در روم برگزار شد. هرچند توجه به تربیت بدنی و تناسب اندام در مدارس تعلیم مذهبی لحاظ نشد ولی از هنگامی که بندیکت موسس رهبانیت ٬بیکاری را دشمن تن و روح اعلام کرد و همه را به کار زراعت دعوت کرد بخشی از هدف تربیت بدنی که به کار گرفتن عضله واندام بود محقق شد. تربیت بدنی برای کمک به ایجاد انظباط اجتماعی هر چه نفوذ و تسلط قوم بربر به جنوب اروپا بیشتر شد ٬ضعف و ناتوانی حکومت روم نیز بیشتر شد.حکومت روم نه قدرت مقابله د ربرابر دشمن را داشت و نه قدرت اجرای قوانین اجتماعی و جلوگیری از شورش و چپاول و غارت.ناچار مردم به فکر چاره ای افتادندوعلاوه بر کلیساها 3نهاد اجتماعی به نامهای حکومت محلی و ارباب منشی و شوالیه گری ایجاد شد. حکومت محلی حمایت و خدمات حکومتی را سرلوحه قرار داده بود نهاد ارباب منشی امور اقتصادی و نیاز مالی جامعه را مد نظر داشت شوالیه گری امور اخلاقی و اجتماعی را مد نظر داشت. دقیقترین حکومت محلی در قرون میانه در فرانسه و سپس در انگلیس ٬اسپانیا ٬آلمان و ایتالیا تشکیل شد. سیستم اربابی بر پایه اقتصاد کشاورزی پیریزی شده بود و پس از سیستم حکومت محلی به وجود آمدو برای حفظ موقعیت ثروتمندان کوشش میکرد. اگرچه برای طبقه کارگر سیستم تعلیم و تربت وجود نداشت اما برای نجبا سیستم آموزشی معتبر و مشخصی به نام شوالیه گری بوجود آمد.که جوانان آموزشهای جنگی٬ مذهبی و دلیری و شجاعت می دیدند. اهداف تربت بدنی تربت بدنی محتوای برنامه آموزشی شوالیه گری را تشکیل میدادو به آماده کردن جوانان برای جنگ خلاصه میشد.جوانان طبقه نجبا وقتی از جنگهای صلیبی و اختلافات داخلی رهای می یافتند به جنگهای ساختگی و تمرینات نظامی می پرداختند٬تعلیم و تربیت در سیستم شوالیه گری به وسیله خانه٬ قبیله و کلیسا فراهم میشد. پسر تا 7 سالگی در خانه زیر نظر مادر تربیت میشد٬ آموزش رسمی از 7 سالگی شروع میشد مرحله 1از 7 تا 14 سالگی که مرحله شاگردی یا نوکری پادویی نام دارد. مرحله 2 که از 14تا21 سالگی ادامه داشت و مرحله سلحشوری نام داشت که زیر نظر دلاور یا قهرمان به اموزش می پرداخت.و برای رسیدن به مرتبه شوالیه ای باید 7سال به عنوان 1 نجیب زاده سلحشور به خدمت بپردازد. برنامه تربیت بدنی برای رسیدن به مرحله سلحشوری برنامه سختی انجام میشد نظیر حمل وزنه های سنگین٬ دوهای استقامت٬پرش با اسب با حمل تجهیزات کامل نظامی٬بالا رفتن از دیوار بدون نردبان٬شنا و پرتاب نیزه و تحمل در مقابل گرسنگی ٬ گرما٬ سرما بیخوابی بود. در زمان صلح مسابقه و رقابت بین سوارکاران مسلح ابداع شد و به عنوان سرگرمی دوران صلح قرار گرفت.کلیساها به علت خطرات و ضایعات این مسابقات را منع می کردند٬پاپ سوم در سال1179 نه تنها انجام مسابقات را تحریم کرد بلکه اجرای مراسم تدفین در آیین مسیحی را برای کسانی که در این برنامه ها شرکت می کردند را ممنوع اعلام کرد. هنگامی که یک جوان نجیب زاده تعلیمات شوالیه ای را شروع می کرد ٬عملا د رمعرض زندگی فعال قرار میگرفت و مهارتهای و هنرهای لازم زندگی را می آموختند که نظارت دائم و پیوسته ای وجود داشته که توسط مردان و زنان و سلحشوران و شوالیه ها کنترل میشد. تربیت بدنی در خدمت اصناف و امور نظامی پس از سقوط روم ٬ حکومت فئودالیسم در انجام خدمات موفق هم بود ولی به دلیل نبود مرکزیت در امر حکومت٬ناتوانی قوای نظامی ازعمده دلایل سقوطشان بود٬در این دوران به دلیل پیدایش باروت از اعتبار سلحشوران نیز کاسته شد٬همزمان با این تغییرات طبقه متوسط دیگری د رکنار نجبا و روحانیون ایجاد شد که تجار و بازرگانان بودند. آنان با موقعیت سیاسی و اجتماعی که داشتند به فکر فراهم آوردن برنامه های تربیتی و آموزشی برای فرزندانشان افتادند در نتیجه 3 نوع سازمان صنفی به نامهای مذهبی اجتماعی٬ تجارو صنعتگران پدید آمد. اهداف تعلیم و تربیت تعلیمات صنفی به منظور اماده کردن جوانان برای مشارکت در فعالیتهای عملی صنفی و زندگی تجاری و بازرگانی پایه ریزی شده بود و وظایفی مذهبی و اجتماعی ٬ وفاداری و احترام به سازمان مملکتی ٬تعلیمات ذهنی و عقلیو انجام معامله آ موزش داده میشد. اهداف تربیت بدنی بعضی از اعضای طبقه نجبا از تربیت بدنی برای کنترل اجتماع استفاده میکردند ٬ زیرا احساسات توده مردم در میدانهای ورزشی خالی میشد و در نتیجه شور و نشاطی که در محیط ورزش بوجود می امد٬ حالت انفجار و طغیان کشاورزان آزرده و زحمت کش را تخفیف میداد و ان را فرو مینشاند. کشاورزان فعالیتهای بدنی را وسیله ای برای بیرون راندن و آزاد کردن روح حیوانی خود میدانستند.آنها وقتی به ورزش میپرداختند اغلب به شوخیهای خشن ٬ نوشیدن مشروب و بی حرمتی به یکدیگر می پرداختند. در اواخر قرون میانه ٬ مدارس جدید شهری تعلیمات محدودی برای کودکان شهر نشین فراهم میکردند.کودکان کشاورزان به ندرت از آموزش بهره مند میشدندخانواده هایی بودند که به خاطر تحصیل فرزندشان مجبور به پرداخت مالیات یا کار بیشتر برای ارباب و مالک میشدند.در این مدارس تربیت بدنی به طور رسمی تدریس نمیشد. در زمانی که برای بیشتر مسابقات نه داوری وجود داشت نه مقررات٬ نیروهای سیاسی و کلیساها برای جلوگیری از بروز حوادث مانع از انجام بعضی ورزشها میشدند.کلیسا با قمار و بازیهایی که به نزاع منجر میشد مخالفت میکردند. تجار و بازرگانان نیز با ورزشهایی که به اموال و دارایی آنها خسارت وارد میکردند مخالفت میکردند. مثلا در سال 1314 ادوارد 2 بازی فوتبال را متوقف کرد به دلیل مغایرت با صلح و دوستی.و ادوارد 3 همه ورزشها را منع کرد به جز تیر و کمان که از جهت نظامی سودمند بود. در انگلیس مهمترین رشته های ورزشی معمول شکار٬ کشتی٬دو ٬تیراندازی و پرتاب سنگ را میتوان نام برد. تفریح و سرگرمی در سده های میانه فعالیتهای تفریحی و سرگرم کننده در سده های میانه مورد توجه مردم بود که بعضی از این بازیها بسیار خشن بود و با معیارهای زمان ما شباهت نداشته و صرفا جنبه تاریخی دارند مثل بازی که روستاییان بر چهار پا سوار میشده و همدیگر را با تازیانه وحشیانه مزدند تا سرانجام 1 نفر سوار بر چهار پا باقی مانده و برنده شود. برخی از این بازیها با معیارهای امروزی قابل مقایسه بود مثل شکار. که 2 نوع تیر و کمان و 2 نوع تیر داشتند ٬ تیرهای نوک سربی برای مسافتهای کوتاه و نوک اهنی برای مسافتهای دور.شکار با شاهین و باز که از کشورهای ترکیه ٬ سوئد و مراکش به جاهای دیگر وارد شد نشانی از ثروت وتمول بود . در سال 1250سازمانی به نام اداره کل قوش بازان فرانسه ایجاد شد که 300 پرنده و30 نفر کارمند داشت. ورزش و بازی طبقه نجبا از ورزشهای کشتی و بازی با توپ ٬دو پرش طول پرش ارتفاع٬ نیزه بازی سواره و رقص لذت میبردند.پادشاهان و نجبای فرانسوی به بازی تنیس و نعل بازی علاقه داشتند. علیرغم قوانین و مقرراتی که ادوارد 3 و پادشاهان بعد از ان برای بسیاری از فعالیتهای ورزشی وضع کردند مردم علاقمند و دوستدار فعالیتهایی مثل کشتی٬بولینگ٬نعل بازی٬هند بال٬بازیهای با راکت٬فوتبال و تنیس بودند. جامعه فئودالی(خان خانی) فئودالی نوعی حکومت ارباب و رعیتی بود که از بردگی و بندگی سرچشمه می گرفت.بعضی از اربابان برای دوام بخشیدن به موقعیت خود اربابی خود زمینهای کشاورزی خود را به صورت تیول در اختیار جنگجویان قرار میدادند در عوض جنگجویان نسبت به ارباب سوگند وفاداری یاد میکردند و حفاظت خصوصی ارباب را جزو وظایف خود میدانستند. ازطرفی جنگجویان زمینهایی را که در اجتیارشان قرار گرفته یود را به کشاورزان میسپردند و در ازلی کار از غذا ومحل زندگی و حمایت نظامی از طرف کارفرما برخوردار میشدند.اعطای تیول (زمین) توسط ارباب (سینیور) به جنگجو(واسال)طی تشریفاتی صورت میگرفت و در این بین سند کتبی نوشته نمیشد زیرا فئودالیته بیشتر بر پایه جوانمردی استوار بود. تعلیم و تربیت شوالیه جنگجویان پسران خود را برای آغاز تعلیمات شوالیه گری به خانه ارباب میفرستادند تا تحت نظر زنانبه رساندن پیغام و کارهای سرپایی بپردازند.بعداز مدتی به مرحله سلحشوری صعود میکرد و وظائفی مثل نگهداری از اسبها و سلاحهای جنگی و همراهی با ارباب در مسافرتها بر عهده آنان بود. سلحشوران برای آنکه تبدیل به شوالیه ای نیرومند شوند تمرینات سنگینی مثل پرش ٬دو٬کشتی٬ شنا بالا رفتن از طناب ونردبانهای طنابی٬نیزه اندازی٬تیروکمان٬تبرزین٬استفاده از چماق٬شمشیر بازیو اسب سواری را انجام میدادند. البته شئالیه ایده ال کسی بود که در برخورد با مردم صدیق و خالص بوده ویاوردر ماندگان باشد. مسابقات ورزشی در سده های میانه ابتدا فرانسه د رقرن 10 اقدام به مسابقات ورزشی نمود سپس انگلیس و آلمان در سده های 11و15 اقدام کردند. نبرد شوالیه ها یکی از سرگرمیهای مهم مردم اروپا بود ٬برای یک شاهزاده افتخاری بود که در میدان ورزشی اختصاصی او شوالیه ها به هنر نمایی بپردازند.البته رفته رفته تماشاگران و شوالیه ها مسابقات را از مسیر اصلی منحرف کردند و تا مرگ حریف مبارزه میکردند که سرانجام کلیسا مسابقات را تعطیل کرد. موقعیت اجتماعی در اواخر سده های میانه سیستم خان خانی سیستمی اشتراکی بود که اقتصاد ان بر پایه زمین داری استوار بود.که این امر مانع رشد شهرها میشد ٬جنگهای صلیبی اروباییان را با فرهنگ بیشرفته شرق آشنا کرد وروح شناسایی واختراع در مردم اروبا بدیدار شد٬مسافرت و سیاحت رونق گرفته وشهرها گسترش یافتند. ریاضت در قرن 5 عقیده بر این بود که وجود انسان گذشته از جسم و فکر از روحی که مبدا خدایی دارد الهام گرفته است٬فکر و روح بر خلاف تن و جسم انسان را به خدا نزدیکتر میکندو برای رسیدن به بالاترین مرحله روحی ممکن در این جهان ٬انسان باید خوی حیوانی خود را باروزه گرفتن ٬تجرد تحمل فقر و تنگدستی پایمال کند.ریاضت از هندیان و یونانیان به مسیحیت راه یافت. رهبانیت رهبانیت پایه و اساسش بر مذهب استوار بود٬بندیکت پایه گذارش بود که فرمان داد هر راهب باید قسمتی از وقت روزانه اش را صرف کار کارگری و مطالعه وعبادت نماید٬تعدادزیادی از کشیشان به تدریس در دانشگاهها پرداخته و کتبی را تالیف یا جمع آوری کردند. تعلیم و تربیت در قرون میانه در اوایل قرون میانه برای مدت زیادی مدارسی بود که در اختیار راهبان بود سپس مدارس کلیسایی ایجاد شد که هر دو این مدارس در حد مدارس ابتدایی بودند وخواندن و نئشتن و مقدمات حساب و موزیک و مراسم مذهبی و آداب معاشرت را تدریس میکردند.در دوره 2 یعنی دبیرستاندستور زبان لاتین ٬ معانی بان٬ حساب ٬هندسه٬ نجوم و موزیک تدریس میشد. دانشگاهها در قرون وسطی به منظور گسترش علم دانشگاههای زیادی وابسته به کلیساها و مدارس رهبانیت تشکیل شد٬ از اواخر قرن 12 مدارس وابسته به کلیسا با پیشرفت در علوم نجوم٬ریاضی و پزشکی در راه بیداری ذهن گام برداشت وبرای اولین بار کلیسا تدریس فلسفه ارسطو را صادر کرد.قرون 12 و 13 را عصر ((شیوه تعلیم و فلسفه مذهبی)) در قرون وسطی نام نهاده اند. زندگی دانشجو در قرون میانه دانشجویان دانشگاهها از جوانان 12 ساله تا مردان 60 ساله را شامل میشد که به دنبال استادی معروف از دانشگاهی به دانشگاه دیگر میرفتند٬انهایی که بضاعت مالی مناسبی نداشتند نیازشان را به صورت قرض ٬ گدایی و حتی دزدی از روستاها و شهرهای واقع در مسیر تامین میکردند که در بیشتر مواقع به دلیل دزدی با روستاییان در گیر میشدند ٬قوانینی وضع شد که اگر کسی شکایتی از دانشجویی دارد باید در حضور اسقف شهر یا استاد دانشگاه مطرح کند ٬که همه این حمایتها برای آن بود که فقیری که علاقمند به تحصیل است از تحصیل باز نماند. پی ریزی تجدید حیات فرهنگی اروپا در قرون میانه در قرون میانه علاقه روز افزون مردم به علم مسافرت به شرق و... موجب بیداری مردم شد و تجدید حیات اروپا را پایه گذاری کرد.در این دوره انتقالی ٬سلاطین فئودالی جای خود را به شاهان ملی مردمی دادند ٬مجموع این تغییرات و تحولات را مورخین تولد ملی گرایی نامیده اند. اختراعات و اکتشافات در قرون میانه د رقرون 13 و14 ماده منفجره اختراع شد که منجر به تولید سلاح گرم شد.که این سلاحهای گرم نهادهای فئودالی را از بین برد.مسلمین ماشین کاغذ سازی را ساختند ولی بعد از شکست از مسیحیان در اسپانیا بدست مسیحیان افتاد.سپس ماشین چاپ توسط گوتنبرگ اختراع شد و روزنامه چاپ شد. کشف جزایر قناری ٬قاره آمریکا ٬راه آبی هند در قرن 15 اتفاق افتاد. روش تعلیماتی انسان گرایان کویین تیلیان یکی از اولین کسانی بود که د رمورد شناخت شیوه و روش تدریس و کاربرد آن در آموزش پرداخت و عقیده داشت اگر کودکی از تحصیل گریزان میشود تقصیر از کودک نیست بلکه از روش تعلیم است.او معتقد بود که ابتدا باید حروف را به صورت جدا و مستقل به کودک نشان داد تا بتواند ان را لمس کند .همچنین به قرائت با صدای بلند اعتقاد داشت. ورزشهای یونانیان معلمان انسان گرا از اهمیت ورزش در سیستم تعلیماتی یونان آگاه بودند بنابراین ورزش را در مدارس منظور نمودند.ورزشهای بسیار سنگین و خشن را تایید نمیکردند.افلاطون پیشرفت ورزشهای نظامی را تنها هدف ورزش نمیدانستبلکه بیشتر برای تحریک عامل روحانی موجود در طبیعت انسان توجه داشت تا کسب قدرت جسمانی. رنسانس در ایتالیا تجدید حیات فرهنگ اروپا در ایتالیا شکل گرفت زیرا نقطه ارتباط فرهنگ شرق و غرب بودکه افراد بنامی مثل داوینچی٬میکل آنژ٬رافائل و بوتیچلی ظهور کردند. محققین ایتالیا همه تلاش خود را صرف آثار علمی و ادبی یونان قدیم کردند به دلائل زیر: 1-آگاهی از زندگی یونانیان که دنیای وسیعی از علم ودانش را در بر میگرفت 2-لذت از زندگی و سعادت و آسایش در این دنیاو شناخت قدر و ارزش زیباییها 3-ارزش نهادن به طبیعت و زندگی روزمره (نقطه مقابل فلسفه و تعلیمات دینی آن دوره) رنسانس در شمال اروپا بعد از جنبش فرهنگی در ایتالیا بسیاری از هنرمندان راهی ایتالیا شدند و این جنبش در شمال اروپا نیز ظاهر شد٬ارتباط نزدیک فرانسویان با ایتالیایی ها موجب شد که فرانسه رهبری جنبش حیات فرهنگی شمال اروپا را در دست بگیرد.آلمان و انگلیس بر خلاف فرانسه با ایتالیا ارتباط زیادی نداشتند و با روح جنبش فرهنگی مانند فرانسویان اشنا نبودند. مدارس در شمال اروپا به دنبال تشکیل مدارس درباری در ایتالیا ٬مدارسی در کشورهای اروپایی تشکیا شد ٬د رآلمان به این مدارس ژیمنازیو میگفتندکه بیشتر به علوم انسانی توجه داشتند و زبان محلی ٬جغرافیا و ریاضیات تدریس نمیشد. پسران دانش آموز انگلیسی به دلیل ارتباط زیاد با ادبیات و فرهنگ یونان و روم علاقه زیادی به فعالیتهای ورزشی پیدا کردند.و فعالیتهایی مثل کشتی٬تنیس٬دو٬شنا٬شمشیر بازی٬اسب سواری٬حرکات موزون و تیروکمان را انجام میدادند. تربیت بدنی در جهان معا صر تربیت بدنی دید ملی گرایان در اورپا:اماده سازی افراد جهت فایده شان برای کشور لازم میدانستند تربیت بدنی در المان:بدلیل حمله هیتلر و ترس از شکست مردم المان پرورش روحیه ی همکاری را مورد توجه قرار دادنددر زمان آزادیخواهان تربیت بدنی وسیله پیشرفت جامعه تلقی می شد.اما در زمان واپس گرایان اهمییتی بدان قایل نبودند.در این دوره یان خدمات ارزننده ای جهت اتحاد آلمان و پیشرفت تربیت بدنی انجام داد.واو را پدر تربیت بدنی آلمان نامیده اند.اسپیس وتشتاین نیز خدمات بسیاری به تربیت بدنی المان داشته اند.در اوایل قرن بیستم نیز توجه به پرورش روحیه ی سربازی ونظامی موجب رشد تربیت بدنی در این کشور شد. اهداف تربیت بدنی در المان:یان هدف را تناسب میان جسم وروح ذکر کرده است او ورزش را وسیله ای جهت رسیدن به اهداف سیاسی میدانست اسپیس پایه گذار ورزش در مدارس المان بوده است. توسعه وترویج تربیت بدنی:پیش از سال1806 تربیت بدنی جز برنامه مدارس نبود اما بافعالیت های یان واسپیس به تدریج توجه به تربیت بدنی به عنوان ابزار تقویت روحیه ی آزادیخواهی ودموکراسی مورد توجه قرار گرفت.وبا تشکیل انجمن های ورزشی بهتوسعه وترویج تربیت بدنی همت گذاشتند.اسپیس توانست ورزشگاه سرپوشیده ای درست کند که مورد استقبال مردم قرار گرفت طی این دوره وبا کمک روتشتاین تربیت بدنی برای نظامیان ومعلمین ورزش تعلیم داده میشد.ولی در مدارس به صورت درس اختیاری بود اما پس از چند سال ان را به درس اجباری تبدیل کردند وکتاب نیز برای ان چاپ شد تربیت بدنی در سایر کشور های اروپایی: برنامه های تربیت بدنی در اروپا بر عهده ی آموزش وپرورش است که ان را مسئول تفریحات سالم با کمک گروهی از مشاوران انجام میدهد وهمکاری بین سازمان جوانان و کمیته ی المپیک ومشاوران وگروه بهداشت وسلامتی باعث رشد تربیت بدنی در اروپا شده است توسعه وترویج تربیت بدن در اروپا:شکست کشور های اروپایی از ناپلئون واز دست رفتن نیروی نظامی آنها دولتها را بران داشت تا از جوانان قوی و ورزشکار برای تامین نیروی نظامی خود استفاده کنند ونیز به اهمیت ورزش جهت مقابله با بیماریهای جسمی پی برده وتوسعه ان را دربرنامه خود قرار دادند تربیت بدنی در سوئد:لیند فورس ورزش را به دو گروه ورزشهای مصنوعی (نظامی قهرمانی پزشکی )و ورزش طبیعی تقسیم کرد و معتقد بود ورزش های مصنوعی مفید تر از ورزش های طبیعی اند لینگ نیز از مشاهیر ورزش سوئد است که وظیفه باز سازی ارتش سوئد را از طریق فعالیت های جسمانی و ورزش بر عهده داشت واو معتقد به رشد همه جانبه و هماهنگ عضلات بدن بود تربیت بدنی در سویس: پستالوزی معلم بزرگ سویسی کسی بود که توجه به تربیت بدنی را در سیستم اموزشی سویس برا انداخت ونیز کلیاس که ورزش های نظامی را برای دولت به اجرا میگذاشت.کمک شایانی به رشد تربیت بدنی در این کشور کرد وسه جلسه تربیت بدنی را به برنامه دانش اموزان اختصاص دادند وبا شعار(جوانان نیرومند وملت ازاد )باشگاه های ورزشی بسیاری در سویس به وجود امد به نام خدا تربیت بدنی در سوئیس:کشوری است کم جمعیت و در مرکز اروبا"مردم سوئس در سایه ثبات سیاسی توانستند به سیستم اموزشی مستحکمی دست یابند. بستالوزی صاحب نظر بزرک سوئیسی ویکی از شخصیتهایی است که تربیت بدنی را در برنامه های اموزشی مورد توجه قرار داد .او معتقد است که برنامه های تربیت بدنی دارای ارزش و اهمیت یکسان با برنامه های درسی است.او طرفدار فعالیتهای و ورزشهای طبیعی بود.اما در عمل موفق به انجام این طرح نشد.و مانند کشورهایی مثل المان از ابزار مصنوعی استفاده کرد. کلیاس نظریه برداز سوئیسی بود که افراد تحت نظر خود را(نیروهای ارتش) با ورزشهای مانند کشتی شنا زیمناستیک اماده میکرد.او در کشورهای سوئیس"فرانسه"به تبلیغ ورزش برداخت. مدارس سوئیس در قرن 20 سه جلسه در هفته را به درس تربیت بدنی اختصاص دادند. که یک جلسه ان به بازی اختصاص داشت.همجنین سالن های دختران و بسران جدا بود.اقدام بعدی استفاده از زیلوهای جوب بنبه برای بیشکیری از خطرات. شعار ملی دولت سوئیس "جوانان نیرومند و ملت ازاد"جوانان در دوره های خاص به ورزشهای اسکی"شنا"دوجرخه سواری"...میبرداختند. ورزشهای مورد علاقه مردم در سوئیس:کوه نوردی"فوتبال"بسکتبال"کشتی" رشته هایی که دارای عمومیت هستند:تیر اندازی "شنا"اسب سواری"رشته های زمستانی نیز طرفداران خاص خود را دارد. تربیت معلم ورزش در سوئیس :در اوایل قرن20برنامه های تربیت بدنی متمرکز نبود.دولت برای رفع این مشکل"انجمن معلمین ورزش"را تاسیس کرد.اولین دوره تربیت معلم در دانشکاه بازل"زوریخ"برن "افتتاح شد.مرکز اموزشی دیکر موسسه اموزشی دولتی زیمناستیک بود که در ارتش فعالیت میکرد وبه اموزش"کارهای تحقیقاتی به تربیت استعدادها برداخت. معلمین ورزش به سه کروه تقسیم میشوند:1-معلم مدارس ابتدایی:باید دوره های مختلف را کذرانده وبه اخذ مدرک دیبلم نائل شود 2-معلم مدارس متوسطه:دارای تحصیلات دانشکاهی باشند 3-استادان دانشکاه تربیت بدنی در شوروی:روسیه نسبت به کشورهای اروبایی حرکت کندی در امر اموؤش و برورش داشت.مدارس روسی بر اساس برتری طبقاتی بود و رقم بیسوادی بسیار زیاد بود.روی کار امدن کمونیست ها موجب تغییر اساسی در نظام اموزشی کشور شد.به همین تربیت بدنی مورد توجه قرار کرفت. دید این نظام به تربیت بدنی این طور بود"رشد همه جانبه واصولی در تمام امور"ایجاد رغبت وعلاقه بین مردم.دفاع از کشور اهداف اموزشی:تربیت و اماده سازی کودک برای کار و فعالیتهای جمعی احترام به اموال عمومی" ترویج میهن دوستی"لنین معتقد که:مدرسه جدا از زندکی و سیاست یک دروغ و ریا است. اهداف تربیت بدنی:سلامت"کارایی"تندرسی" از این رو مشارکت همه مردم را در برنامه های ورزشی و رعایت اصول بهداشتی ضروری میدانند.تربیت بنی برای مسائل اجتماعی بسیار حائز اهمیت بود.در سال 1929 اهداف تربیت بدنی بر اساس سلامت"قدرت"نیرومندی"دلیری"حضور ذهن نوشته شد. بعد از جنک جهانی دوم دولت شوروی شروع به ساخت اماکن ورزشی کرد و طرح جامعی برای ورزش تعیین کرد که در ان ورزش برای کوکان"جوانها"کشاورزان"الزامی بود. توسعه تربیت بدنی در شوروی:با برنامه ریزی در این کشور اغاز شد.این برنامه ها در کالج ها انجمنهای ورزشی طرح ریزی شد انان به ورزش قهرمانی که جنبه شخصی داشت اهمیت نمیدادند. ورزشهای مورد علاقه مردم والیبال"فوتبال" بسکتبال"دو ومیدانی"ورزشهای زمستانی ورزشهای رزمی که احتمال جراحت داشت ممنوع بود مانند کشتی مشت زنی ورزشهای مردان و زنان یکسان نبود.در ابتدا دولت شوروی ورزشکاران را در المبیک شرکت نمیداد اما رفته رفته این دید تعدیل شد وبا ورود انها به مسابقات صاحب افتخارات زیادی شدند. تربیت بدنی در بریتانیا:ملت بریتانیا به ورزش زیمناستیک علاقه ای نداشتند زیرا دارای جنبه نظامی بود و خود این کشور از لحاظ نظامی در سطح بالایی قرار دارد. اما کم کم به دلیل انکه با جنبه علمی روش سوئدی زیمناستیک وتمرینات بدنی و اهمیت بزشکی ان اشنا شدند این ورزش مورد استقبال قرار کرفت. اولین کالج تعلیم مربی ورزش به وسیله یکی از فارغ التحصیلان مدرسه ورزش سوئدی تاسیس شد.دولت در اواخر قرن 19 ورزش نظامی را در برنامه تعلیمات مدارس ابتدایی و متوسط اضافه کرد.بعد از جنک جهانی اول دولت با مشکلات فراوان روبرو شد مانند بیکاری "بزهکاری" برای برون رفت از این حالت یکی از راه حل های بیشنهادی توسعه اماکن ورزشی و تفریحات سالم بود در سال 1952 سازمانی به نام"انجمن ملی میدانهای بازی "با همکاری مردم تاسیس شد. که فعالیت خود را با ساخت صدها میادین ورزشی اغاز کرد.در اوایل قرن 20 کمیته ای به نام "کمیته تربیت بدنی "توسط انجمن بزشکی ایجاد شد .که هدف ان شناخت مشکلات تربیت بدنی"هدایت دانش اموزان به استفاده از اوقات فراغت بود که در این میان انجمن فوتبال بسیار موفق بود. عواملی که به علاقه مردم به بازی و مسابقه های ورزشی کمک میکند:1-اب وهوای مناسب2-انقلاب صنعتی بعد از جنک جهانی دوم به منظور توسعه ورزش در سطح دانشکاهها مبالغ زیادی اختصاص دادند بعد باشکاهها به وجود امد مانند لیوربول" لیدز"این فعالیتها برای اماده کردن ورزشکاران برای دفاع از کشور بود به همین دلیل ورزشهای رزمی اهمیت زیادی داشت. تربیت معلم ورزش در بریتانیا:انتخاب معلم ورزش از اواخر قرن 19 اغاز شد در سال 1946 برای اولین بار دوره تحصیلات دانشکاهی در رشته تربیت بدنی تا درجه لیسانس دایر کردید.قبل از این دوران معلمین بعد از اخذ دیبلم و انجام دوره های مختلف و انجام ازمایشهای مخصوص را که به وسیله سازمانهای رسمی حرفه ای از قبیل کالج تربیت بدنی انجام میشد.موفق به اخذ معلمی شوند.کروهی از معلمین به وسیله مربیان ورزش نظامی تربیت میشدند.وتعلیم میدیدند که البته به دلیل رابطه خشک با شاکردان زیاد موفق نبودند. توسعه تربیت بدنی در بریتانیا:با توجه به موقعیت جغرافیایی خوب وقدرت نیروی دفاعی کشور قبل از کشورهای دیکر به فکر استفاده از امکانات ورزشی افتادند.ورفته رفته شروع به تشکیل انجمنهای ورزشی کردند.مانند انجمن فوتبال"هاکی"تیر اندازی"و...انجمن های ورزشی به دلیل جلب توجه دانش اموزان رابطه خود را با سازمانهای اموزشی"باشکاههای ورزشی تفریحی حفظ کرد. برنامه های انجمن های ورزشی:انتشار کتب ورزشی"تهیه فیلم ورزشی"مسابقات قهرمانی اماتوری"مسابقات دوو میدانی"کریکت" در بریتانیا امر شرط بندی موجب غیر اخلاقی ورزش شد. در سال 1935 سازمانی به نام"شورای مرکزی تفریحات سالم بدنی"به منظور ترغیب وراهنمایی باشکاههای ورزشی وتوسعه ان ایجاد شد.وهدف ان توسعه فعالیتهای سالم برای همه سنین از اقدامات ارزنده این شورا ایجاد کلاسهای مخصوص تربیت مربی"تعیین هفته وزش"فستیوالهای ورزشی" ورزشهای مورد علاقه مردم:کریکت"فوتبال"هاکی"بدمینتون"مشت زنی"کشتی"وزنه برداری"جودو"و... تربیت بدنی در اتریش:در سال 1912 اموزش وبرورش اتریش اداره ای به نام سربرستی تربیت بدنی کشور تاسیس کرد.در مدارس اتریش سیستم ورزش ازاد المان اجرا شد. بعد از جنک جهانی و اشغال کشور توسط نازیها ورزش بعد نظامی بیدا کرد.بعد از جنک سیتم ورزشهای طبیعی و اماتوری اجرا شد. و ورزش امری اجباری در مدارس بود.بعد از اتمام جنک جهانی دولت برای رفع مشکل بیکاری اقدام به طرح ریزی و برنامه های ورزشی کرد. تربیت معلم ورزش در اتریش:اولین دوره تربیت معلم در مدرسه ورزش وابسته به دانشکاه وین یک دوره دو ساله برای مردان ویک دوره یکساله برای زنان تاسیس کرد.رفته رفته برنامه به دوره 4 ساله تبدیل شد. در این دوره تکنیکهای ورزشی"مکانیزم بدن"تشریح "وظایف اعضا"اصول تربیت بدنی تدریس میشود.دختران و بسران به صورت مشترک در دروس تئوری تحصیل میکنند وکلاسهای عملی مانند دو و میدانی"شمشیر بازی.حرکات موزون به صورت مشترک اجرا میشده. تربیت بدنی در بلزیک:از کشورهای اروبایی است که به جهت توسعه سریع علمی و هنری شهرت یافته.از انجا که میزبانی بسیاری از مجامع تربیت بدنی را بر عهده داشته از اهمیت بالایی برخوردار است.اینکه این کشور در جنک های جهانی شرکت نداشته یکی از عوامل توسعه ان بوده.تا قبل از استقلال ,این کشور دارای سیستم سازمان یافته ورزشی نبود.اولین ورزشکاه در سال 1840 احداث شد.در اوایل قرن 19تربیت بدنی به دو شکل اموزش داده میشد.1-سنتی2-سوئدی.که بین طرفداران این دو روش منازعه بسیاری وجود داشت.تااینکه در اواخر قرن 19 کمیسیونی از متخصصان و بزشکان تشکیل شده وبرنامه تربیت بدنی را تبیین کردند. که در مدارس این کشور انجام شد.ضرورت انجام ازمایشات بدنی متناوب برای تعیین توسعه توانایی و مهارت دانش اموزان از جمله تصمیمات بوده. در برنامه تربیت بدنی به ورزشهای اصلاحی وتوانبخشی برای کودکان که نقص جسمی دارند مورد توجه قرار کرفته"از موارد بعدی رعایت بهداشت اجتمائی است. تربیت معلم ورزش در این کشور:اولین مدرسه تربیت معلم ورزش در دانشکاه بروکسل به وسیله دولت افتتاح شد بعد از ان در سایر دانشکاه ها این رشته تدریس شد دانشجویان بعد از دوره 2 ساله اجازه تدریس در دبیرستانها بیدا میکنند.برای دریافت مدرک لیسانس دوره 3 ساله و دکتره دوره 5 ساله باید طی شود.در مدرسه نظام بروکسل علاوه بر مربیان نظامی مربیان غیر نظامی تربیت میکنند.که به روش سوئدی اموزش میبینند. تفریحات سالم در این کشور:به این منظور سازمانی به نام اوقات فراغت تشکیل شد که در ان فعا لیتهای مختلفی مانند کارهای هنری ,استفاده از کتابخانه ,موزیک ودر زمینه ورزش:ورزشهایی مانند دو|, شنا ,فوتبال,بسکتبال,والیبال...انجام میشد.همجنین ورزشهای درمانی و رقصهای محلی و ملی بخشی از فعالیتهای این مرکز بود. تربیت بدنی در جکاسلواکی:سیستم تعلیم تربیت این کشور در سال 1948 برقرار شد.طبق قانون ,مدارس دولتی تحت کنترل حکومت مرکزی هستند و دوره تحصیلات به سه مرحله ابتدایی,متوسطه,دوره امادکی برای تحصیلات دانشکاهی یا صنعتی و تجارت تقسیم میشوند.تعلیم از 6 تا 15 سالکی اجباری است.تربیت بدنی در تمام دوره ها تدریس و 2ساعت در هفته اجرا میشود. تربیت معلم ورزش:دانشجویان داوطلب شغل معلمی ورزش در مدارس امادکی(یعنی مرحله سوم تحصیلی)میبایست دوره 4 ساله دروس تربیت بدنی را که 7 ساعت در هفته میباشد با موفقیت بکذرانند. معلمین دوره دبیرستان:باید دوره 3 ساله تربیت بدنی را کذرانده و دروس عملی ونظری را دوره ببینند. معلمین مدارس ابتدایی: باید دوره 2 ساله تربیت بدنی را کذرانده و دروس عملی ونظری را دوره ببینند. برنامه تحصیلی رشته تربیت بدنی:1- کلیات تعلیم وتربیت2-اموؤش و برورش کودک3-علوم طبیعی4-مبانی تربیت بدنی5-دروس عملی وتمرینات تربیت بدنی امکانات و فعالیتها ورزشی :مردم علاقه خود را به ورزش با ایجاد انجمن های ورزشی نشان دادند.این انجمنها به هم اندازه که به فعا لیتها بدنی و برنامه های ورزشی اهمیت میدهند,امور اخلاقی عقلی و رعایت تناسب اندام را زیر نظر دارند برنامه های تربیت بدنی به منظور جبران ساعات غیر متحرک و نشستن سر کلاس.هجنبن این برنامه ها به صورت بازی اجرا میشد.مانند دو ومیدانی,فوتبال,والیبال,شنا,کشتی,شمشیر بازی. تربیت بدنی در فنلاند:فنلاند در سیستم ورزش اجباری,و روش تعلیم و اموزشقهرمانان ورزشی شهرت فراوان یافته است.تعداد ساعات درس ورزش بین 2 تا3 ساعت در مدارس ابتدائی و متوسطه تعیین شده است.در برنامه های تربیت بدنی مدارس زیمناستیک محور اصلی برنامه هاست.و سالنهای ورزشی بر این اساس ساخته شده است. توسعه ورزش در فنلاند:شاخه ای از وزارت اموزش و برورش به نام هیئت مدیره ورزش کشور مسئولیت امور ورزش اماتوری را بر عهده دارد این تشکیلات 1-برنامه های مسابقات را تنظیم میکند2-کمک مالی 3-ترویج وکنترل برنامه های ورزشی را بر عهده دارد. ورزشهای مورد علاقه:اسکی,دو,بسکتبال,فوتبال,هاکی, بیسبال فنلاندی که با بیسبال امریکایی تفاوت دارد.زیمناستیک که اساس توسعه ورزش فنلاند میباشد. تربیت معلم ورزش:در سال 1908 اولین مدرسه زیمناستیک تاسیس شد که وابسته به دانشکاه هلسینکی میباشد ودوره تحصیلات ان 3 سال میباشد در سال 1920 نیز برنامه ها و باز اموزی برای معلمین شاغل به منظور اشنا ساختن انان با تحولات ورزش در ایام تابستان در اردوکاه اجرا میشد تربیت بدنی در یونان جدید:یونان باستان سر امد در هنر, فلسفه,ادبیات ,تربیت بدنی,میباشد به همین دلیل در تجدید حیات بازیهای المبیک جدید در سال 1896 اتن را برای برکزاری اولین دوره بازیهای المبیک برکزید.بسیاری از مراسم بازیها مانند سوکند المبیک,دو امدادی,مشعل المبیک,رها کردن کبوتر هنکام افتتاح بازیها,نشانه ای است از اداب و رسوم که در قبل وجود داشته است. برنامه های تربیت بدنی جدید یونان بر اساس برنامه کشورهای المان ,فرانسه,سوئد طرح ریزی شده است .در سال 1930 دولت شاخه تربیت بدنی را به وزارت اموزش و برورش اضافه کرد و بودجه خاصی برای ساختمان و امکانات وتجهیزات ورزشی اختصاص داده است.ورزش یونان به وسیله دبیر کل ورزشی که تحت نظارت رئیس دولت قرار دارد کنترل میشود. تربیت معلم ورزش یونان:درس تربیت بدنی در تمام درجات تحصیلی تدریس میشود مثلا تدریس درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی بر عهده معلم سایر دروس میباشد.که امادکی لازم را به دست اورده.معلم دبیرستان باید دوره2ساله تربیت بدنی را ببیند استاد ورزش در کالج بعد از دریافت بایان نامه ورزشی و توفیق در امتحان ورودی باید با موفقیت دوره 3ساله را در دانشکاه بکذراند. بسمه تعالی نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان 1_ تربیت بدنی در مجارستان مجارستان در اروپای شرقی قرار گرفته و پایتخت آن بورا پست است.زبان رسمی آن مجاری است.حکومت این کشور جمهوری سوسیالیستی است.مجارستان پیوسته در معرض نفوذ و تاثیر همسایگان خود بوده است.با آنکه در همه احوال صفات ویژه ی فرهنگ خود را حفظ کرده است در عین حال از فرهنگ و آداب و رسوم سایر اقوام دیگر نیز برا یتنظیم سیستم خود استفاده کرده است. تعلیم و تربیت در مجارستان تحت کنترل حکومت مرکزی است.امور تربیت بدنی این کشور به وسیله ی دو اداره به نام های اداره ی تربیت بدنی و انجمن ملی تربیت بدنی اداره می شود و این دو اداره تحت نظر اداره ی آموزش و پرورش قرار دارد. اداره ی تربیت بدنی:امور مربوط به دروس تربیت بدنی،برنا مه های ورزشی و مسابقات قهرمانی مدارس و برنامه های آموزشی تربیت معلم را بر عهده دارد. انجمن ملی تربیت بدنی:فعالیت های ورزشی و تفریحی خارج از مدرسه. فدراسیون ملی ورزشهای مدارس و انجمن ورزش داخل مدرسه:مسئولیت برنامه های مسابقات داخلی مدارس ومسابقات ورزشی بین دبیرستان ها ودانشگاه ها. انجمن ملی تربیت بدنی:به جهار کمیته تقسیم گردید: 1_ تعیین سیاست و هماهنگی برنامه تربیت بدنی مدارس و مسابقات خارج از مدرسه. 2_ فعالیت باشگاه های ورزشی را در رشته های مختلف تحت کنترل و نظارت قرار می دهد. 3_ کمیته ی بین الملل ورزش مسئول تنظیم برنامه ی مسابقات بین المللی و بازیهای المپیک شد. 4_ کمیسیون اتحاد قهرمانان جوان:در این سازمان پسران بین 12 تا 21 سال می توانند در باشگاه های مربوطه به فعالیت بپردازند. درس ورزش در مدارس مجارستان جزو دروس اجباری است.در کلاس ابتدائی دو برنامه ی یک ساعته و یک برنامه ی دو ساعته در هفته.در کلاس بالاتر مدارس ابتدائی برنامه ی دختران به همان میزان مدارس ابتدائی ولی برای پسران یک ساعت اضافه می شود. تربیت معلم ورزش در مجارستان:معلمان در کالج سلطنتی تربیت بدنی مجارستان تربیت می شوند. این دوره چهار سال است.به منظور آگاهی از نو آوریها و تغییرات احتمالی در مقررات ورزش ها آموزش می بینند. تربیت بدنی در ایتالیا: ایتالیا در جنوب اروپا قرار دارد.پایتخت آن رم است و زبان آن ایتالیایی و حکومت آن جمهوری است. بین سالهای 1900 و جنگ جهانی اول به تربیت بدنی در مدارس اهمیت نمی دادند ولی پس از جنگ جهانی تربیت بدنی جزو دروس اجباری مدارس شد. در سال 1922 حزب فاشیست در ایتالیا به قدرت رسید و از مهم ترین ورزش های این دوره می توان به دو میدانی،رژه،بازیهای گروهی،ورزش های سبک،فعالیت های ورزشی در به ثمر رساندن اهداف حزب که عبارت از تامین و تقویت سلامت بود نقش مهمی مهمی ایفا می کرد. در حال حاضر،تربیت بدنی در ابتدائی و متوسطه جزو دروس الزامی است. در سنین پایین تر برنامه تربیت بدنی را بازیها،تمرینات آزاد و حرکت ریتمی تشکیل می دهد. در کلاس های بالاتر ورزش های انفرادی ریتمی آموزش داده می شود. در دانشگاه ها،ورزش هایی مانند تنیس،شمشیر بازی،فوتبال ،والیبال،بسکتبال،و دو میدانی. تربیت معلم ورزش در ایتالیا: پیش از جنگ جهانی اول، تربیت معلم ورزش در ایتالیا در مدارس خصوصی انجام می گرفت.اما پس از جنگ جهانی در دانشگاه بولونیا آموزش داده می شد.در ابتدا دو ساله ولی بعدها دوره به چهار ساله تبدیل شد. در بحبوحه قدرت حزب فاشیست امورتربیت بدنی مدارس تحت کنترل سازمان او،ان،ب قرار گرفت.معلمین متخصص جایگزین معلمان معمولی شدند. برای رفع نیاز معلمین متخصص ورزش احساس می شد که کالج تربیت بدنی تآسیس گردید و این آکادمی به دو قسمت تقسیم شد.یکی برنامه ی دو ساله که پس از طی این دوره اجازه تدریس داده می شد.برنامه ی دیگر رشته ی دکتری در رشته ی تربیت بدنی بود. تربیت بدنی در هلند: کشور هلند در اروپای غربی و پایتخت آن آمستر دام است.زبان رسمی آن هلندی و حکومت هلند مشروطه سلطنتی است.هلند از نظر تربیت بدنی و برنامه های ورزشی مقلد دیگر کشورهای اروپایی است.کشورهایی مانند دانمارک،سوئد،فرانسه و غیره... از سال 1940 تربیت بدنی جزو دروس اجباری مدارس شد.در مدارس ابتدائی دو جلسه در هفته و در سایر مدارس سه جلسه در هفته،تربیت بدنی اجرا می شود.برنامه ی تربیت بدنی مدارس بر پایه و اساس حرکات شامل دویدن،جست وخیز،لی لی،پرش و غیره می باشد.از ورزش های گروهی متداول می توان والیبال،بسکتبال و هاکی روی چمن را نام برد. تربیت معلم ورزش در هلند: تا پیش از سال 1912معلمین تربیت بدنی دوره های تعلیماتی خود را در کشور های دیگر اروپایی می گذراندند.در سال 1912 دوره سه ساله برای معلم تاسیس شد در سال اول تئوریها و در سال دوم و سوم تعلیمات عمل تدریس می شد.در سال 1945 پنج موسسه ی خصوصی تربیت معلم ورزش افتتاح شد که برنامه ی چهار ساله تنظیم نمود و از کمک های مالی دولت نیز برخوردار بودند.در مدارس ابتدائی مسئولیت ورزش بر عهده ی معلم اصلی کلاس است. تربیت بدنی در لهستان: در اروپای شرقی است،پایتخت آن ورشو است و زبان آن لهستانی و حکومت آن جمهوری سوسیالیستی است.رهبران جدید به تربیت بدنی اهمیت می دادند و مردم لهستانی از هر برنامه ی جدید ورزشی . تفریحی استقبال می کردند.برنامه ی جدید تربیت بدنی لهستان تحت تاثیر برنامه های دیگر کشورها تنظیم شده است. اهداف تربیت بدنی در مدارس لهستان در پنج اصل خلاصه شده است:سلامت،چابکی،شجاعت و شخصیت،کار گروهی و زیبایی حرکت. از سال 1919 میلادی جزو دروس اجباری مدارس اعلام شد. در مدارس متوسطه دو ساعت در هفته تعلیم ژیمناستیک و دو ساعت برای بازی ها ومسابقه های ورزشی جزو دروس اجباری است. تربیت معلم ورزش در لهستان: در سال 1895 در دانشگاه کراکو برنامه ی دو ساله ای برای تربیت معلم ورزش به مورد اجرا گذاشته شد.در سال1919 در دانشگاه پوزنارن انیستیتو تربیت بدنی تاسیس شد که دوره ی تحصیلی آن سه سال در نظر گرفته شده است.کسانی که موفق به کسب دیپلم از این مدارس می شوند می توانند به آموزش تربیت بدنی بپردازند. تربیت بدنی در اسپانیا: کشور اسپانیا در جنوب غربی اروپا قرار دارد.پایتخت آن مادرید و حکومت آن مشروطه سلطنتی است.در سال 1938در اسپانیا شورای ملی ورزش تاسیس شد ولی در سال 1956 هیئت ملی تربیت بدنی ورزش جایگزین شورای ملی ورزش گردید.از سال 1940 درس تربیت بدنی در مدارس الزامی شد.مهم ترین ورزش این کشور فوتبال است.و بعد از آن بسکتبال،شنا،دو میدانی در میان مردم علاقه مندان زیادی دارد. علاقه مخصوص این مردم به گاو بازی به قدری است که آن را به به صورت ورزش ملی درآورده اند. تربیت معلم در اسپانیا: مدرسه ی تربیت معلم ازسال 1898 میلادی تاسیس شده است و مقرر شده که معلمین ابتدایی باید در این دوره اطلاعات لازم ورزشی را کسب کنند تا بتوانند تدریس ورزش را بر عهده بگیرند. تربیت بدنی در استرالیا: کشور استرالیا در قاره ی اقیانوسیه واقع شده و پایتخت آن کانبرا است و حکومت آن به صورت فدرال اداره می شود.برنامه ی تربیت بدنی در مدارس ابتدایی استرالیا تحت تاثیر و نفوذ سیستم سوئدی قرارگرفت ولی مدارس متوسطهانگلیس را الگو قرار دادند.پس از جنگ جهانی اول استرالیا توجه زیادی به ورزش پیدا کرد. و امکانات ورزشی بسیاری برای مردم تهیه کرد. در سال 1938 میلادی شورای تندرستی ایجاد شد.و و برنامه های متعددی برای مردم ارئه کرد. گریکت وفوتبال به عنوان ورزش های ملی کشور استرالیا محسوب می شود. تربیت بدنی در کانادا: کانادا در شمال امریکای شمالی قرار گرفته و پایتخت آن اتاوا و حکومت آن به صورت فدرال اداره می شود.به طور کلی مدارس متوسطه وموسسات آموزش عالی همچنان برنامه های ورزشی انگلیسی را دنبال می کنند. بیشتر مردم کانادا به ورزش های گریکت،رگبی ،هاکی روی چمن می پرداختند.ورزش ملی کانادا هاکی روی یخ است. تربیت معلم ورزش کانادا: دانشگاه مک گیل اولین برنامه ی تربیت معلم ورزش را در کانادا در سال 1912 دایر کرد.در سال 1945 دوره ی چهار ساله ای برای تربیت معلم ورزش در نظر گرفته شد.در سال 1952 همین دانشگاه تحت نظارت و سرپرستی شورای ملی تناسب جسمانی یک دوره ی یک ساله تربیت بدنی دایر کرد که در پایان دوره دیپلم تربیت بدنی به فارغ التحصیلان داده می شد. تربیت بدنی در هند: هند در جنوب آسیا واقع شده و پایتخت آن دهلی نو است و حکومت آن جمهوری متحده است.کشتی از ورزش هایی است که همواره در هند طرفداران بسیاری داشته است به همین دلیل مدارس کشتی فراوانی به وجود آمد. در سال 1948 دولت هند کمیته ای به نام کمیته ی راهنمایی تربیت بدنی تاسیس نمود و برنامه های تربیت بدنی در هند تحت نظر ایالت ها اجرا می شود و هر ایالتی برنامه ی مخصوص به خود را دارد. ورزش در هند: مردم هند بازیهای کریکت و هاکی روی چمن را بازیهای ملی خود میدانند.وهمیشه در این دو رشته هندی ها استعداد وم هارت زیادی از خود نشان داده اند. تربیت معلم ورزش در هند: اولین مدرسه تعلیم مربی برای ادره امور ورزشی در سال 1920 به وسیله انجمن جوانان مسیحی در مدارس تاُسیس گردید.برنامه تعلیماتی این مدارس عبارتند از:ژیمناستیک،بازیها و ورزشهای بومی و پیشاهنگی. تربیت بدنی در آفریقای جنوبی: این کشور در جنوب افریقا واقع شده،پایتخت آن پرتوریا و حکومت آن جمهوری فدرال است. از آغاز قرن بیستم در آفریقای جنوبی به امور تربیت بدنی توجه زیادی شده است.درس تربیت بدنی در تمام مراحل تحصیلی جزء دروس اجباری مدارس می باشد.مسابقه های ورزشی وبازیهای اروپایی و امریکایی در برنامه های تربیت بدنی مدارس آفریقای جنوبی تاثیر فراوانی داشته است.در گذشته ورزشهای نظامی بیشتر رایج بوده ولی رفته رفته برنامه های متنوع ورزشی مورد توجه قرارگرفت.از ورزشهای مورد علاقه مردم آفریقای جنوبی می توان رگبی را نام برد. تربیت معلم ورزش درآفریقای جنوبی: از سال 1938به بعددرآفریقای جنوبی توجه زیادی به برنامه های تربیت معلم شده است.دانشگاه استلبوش یک دوره چهار ساله دررشته تربیت بدنی دایر کرد.فدراسیونهای ورزشی نیزدوره های کوتاه مدت برای تعلیم مربی ورزش جهت تعلیم ورزش کاران و خدمت در باشگاه های مختلف ورزشی دایر نموده است. تربیت بدنی در کشور های اسیایی نگاهی به فرهنگ خاور نزدیک خاور نزدیک نامی است که مورخین جدید به کشور هایی دادند که در حد فاصل تلاقی 3 قاره اسیا اروپا و افریقا قرار دارد. از انجایی که تمدن جدید در خاور نزدیک تولد یافته وادیان بزرگ دنیا ازاین منطقه به جهان اعلام گردیدهاند واولین حکومت های جهانی در این خطه از گیتی برخاسته اند تاثیر فرهنگ خاور نزدیک بر دنیای متمدن امرو ز ریشه ای کهن دارد . در روزگاران گذشته در این منطقه تنها ان دسته از فعالیت های بدنی از اعتباری بر خوردار بو د که بیشتر از همه به هنر اسب سوا ی مربوط می شد. چوگان بازی در طی قرون متمادی ورزش مورد توجه مردم این ناحیه بوده است. ودر کشورهای عربی ورزشهایی مثل تیرانازی بر روی اسب وشمشیر زنی در حال سواری رایج بود. اموزش پرورش در لبنان در لبنان گذشته از مدارس خصوصی خارجی به منظور تعمیم و گسترش اموزش نسبت به تاسیس مدارس عمومی اقدامی جدی به عمل امد وعلاوه بر مدارس ابتدایی و متوسطه 3 دانشگاه مهم تاسیس گردید. تربیت بدنی در لبنان فدراسیون مجموعه ورزش ها 15 باشگاه ورزشی در رشته های بسکتبال والیبال ااسکی وزنه برداری پینگ پنگ وسایر فعالیت هارادر برمی گرفت. اموزش پرورش وتربیت بدنی در ترکیه در ترکیه اموزش ابتدایی تاسن 12 سالگی اجباری است .ازجمله مشکلات دولت در امر اموزش وپرورش کمبود معلمان تربیت یافته است. برنامه تربیت بدنی تحت تاثیر روش های سوئد والمان تنظیم شده است . بازی های والیبال و بسکتبال با استقبال مردم ترکیه روبرو شد اموزش پرورش وتربیت بدنی در ایران در سال 1306 ش درس ورزش و تریبت بدنی به صورت رسمی جز برنامه های درسی همه مقاطع تحصیلی قرار گرفت . به موجب این قانون هر روز 1 ساعت از برنامه دانش اموزان به درس ورزش اختصاص می یافت در سال 1317دانشسرای مقدماتی پسران تاسیس شد و برای نخستین بار به گزینش هنر اموز تریبت بدنی پرداخت. دانشسرای عالی در سال 1316دراندیشه تاسیس دوره لیسانس اافتاد وبه پذیرش دانشجو مبادر ت کرد اما به واسطه کمبود استادان شایسته در این رشته نتوانست به این اندیشه جامه عمل بپوشاند ودانشجویان راناچار به دیگر رشته های تحصیلی منتقل کرد سپس از سال1335 پس از فراهم امدن شرایط لازم ورفع کمبود استاد بار دیگر برای رشته تربیت بدنی دانشجو پذیرفت دانشگاه تهران در سال 1345-46 چهل نفر دانشجو برای رشته تربیت بدنی راپذیرفت مدرسه عالی ورزش در سال 1351 تاسیس شد واقدام به پذیرش 350 دانشجو مبادرت ورزید مرکز تربیت معلم شهید چمران کار خود را در سال 1360 اغاز کرد و 400 دانشجوی پسر را در این رشته پذیرفت ومرکز نسیبه ویژه دختران در سال 1360شروع به فعالیت نمود. تربیت بدنی دراندولزی : شورای ملی تربیت بدنی به منظور پیشبرد اهداف تربیت بدنی وورزشها ومسابقات ورزشی دراندولزی درسال 1957 ایجاد گردید. مانند همه ی کشورهای آسیایی کشور اندولزی هم همواره درامر توسعه تربیت بدنی درگیر مشکلا ت اجتماعی اقتصادی وسیاسی بوده است . درموسسات آموزش عالی این کشور دوره ها ی سه ساله تربیت معلم به منظور تربیت معلمان تحصیل کرده برای مداارس ابتدایی دایر گردید . برای تدریس دردبیرستانها علاوه بردوره سه ساله تربیت معلم گذراندن یک دوره دوساله تخصصی نیز الزامی است. برای تربیت معلم وورزش وتربیت بدنی دانشسراهای تربیت معلم وتربیت بدنی تاسیس گردید. تایلند: تربیت بدنی درتایلند زیر نظر آموزش وپرورش قرار دارد ودرمدارس ابتدایی ودبیرستان ودو سال اول تحصیلات عالی درس تربیت بدنی جزدروس اجباری محسوب می شود. برنامه تربیت بدنی در آموزشگاه ها ژیمناستیک وبازیها ومسابقات ورزشی را شامل می شود. درمدارس ابتدایی شرکت دربرنامه های پیشاهنگی جزفعالیتهای اجباری است. معلمین ورزش دردانشکده تربیت بدنی بانکوک دوره ی تخصصی تربیت بدنی را می گذرانند. دراین دانشکده معلیمن زن ومرد تربیت می شوند. توجه به امور ورزشی دراین سرزمین موجب پیشرفت وتوسعه فعالیتهای ورزشی شده است. تایلند درسالهای اخیر میزبان مسابقات ورزشی بخصوص درسطح آسیا بوده که همین امر باعث گسترش وتوسعه امورورزشی درسطح وسیعی ازجامعه شده است. چین: تربیت بدنی درچین را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد: مرحله ی اول: آشنایی با تربیت بدنی درسایرکشورها. دراین مرحله جوانان چینی دراروپا وآمریکا تحصیل کرده وبه چین بازگشتند. مرحله ی دوم: جنبش دمکراتیک درآموزش وپرورش. این جنبش تحت تاثیردوفیلسوف به نام های پل مونروجان دیویی انجام گرفت. درهمین دوران بود که عنوان تربیت بدنی جایگزین ژیمناستیک گردید. مرحله ی سوم: مربوط به هنگامی است که حکومت ملی چین تشکیل می شود. دراین مرحله تربیت بدنی به عنوان یکی ازمواد اجباری درسی مدارس شناخته وکمیته ی ملی تربیت بدنی تاسیس می گردد. مرحله ی چهارم : دراین مرحله تربیت بدنی بیشترین رشد وتوسعه را یافته است،کمیته ی ملی تربیت بدنی اقدام به تهیه ی تجهیزات ورزشی می کند. افراد علاقه مند به امور ورزش به تاسیس سازمانهای ورزشی تشویق می شوندونیزمسابقات قهرمانی ملی دررشته های مختلف ورزشی برگزارمی شود. مرحله ی پنجم: مربوط به زمانی است که برنامه های جنگی همه چیزرا تحت تاثیرخود قرارمی دهد. دراین مرحله اهداف تربیت بدنی به تامین نیازهای جنگی می پردازد.ولی تااین مرحله موفقیت زیادی کسب نشده بود تااینکه حکومت جمهوری چین برای بهبود وضع موجود،گروههایی رابه آمریکا فرستاداین گروهها بعد ازمراجعت به چین برنامه های کاملتری ارایه دادندوبنابراین دانشکده ی تربیت معلم نانکینگ ودانشگاه سوچرتنظیم گردید که پایه واساس پیشرفت ورزشی درچین شد. چین ملی (تایوان): تایوان نیزمانندجمهوری خلق چین ورزش حرفه ای ندارد وبیشتر برهمگانی بودن آن تاکید می کند. برنامه ورزشی درمدارس ابتدایی آنها شامل پانزده دقیقه ورزش صبحگاهی ونیم ساعت آموزش ورزش است. دردبیرستانها وکالجها دو جلسه درهفته هرجلسه پنجاه دقیقه کلاس آموزش تربیت بدنی تشکیل می شود. مسابقات ورزشی بین آموزشگاه ها هرسال دوبارانجام می گیرد وشامل رشته های دوچرخه سواری بازیهای با توپ،دوهای استقامت،کوه نوردی ،شنااست. در همه ی شهرهای تایوان استادیوم ورزشی با پیست دوچهارصد متر،استخرشنا،زمین بسکتبال وبیس بال ساخته شده است. ژاپن: ژاپنی ها برای تعلیم وتربیت از غرب الگوگرفتند وبه نام مقلد غرب شهرت یافتند. تاپیش ازسال 1871میلادی درژاپن تربیت بدنی با برنامه های نطامی تفاوتی نداشت؛شمشیربازی تیروکمان ،شنا،کشتی وتمرینات دفاعی برنامه های نظامی و ورزشی را تشکیل می دادند. ولی درسال 1913دروزارت آموزش وپرورش ژاپن اداره تربیت بدنی ایجاد شد وتربیت بدنی شکل تازه ای گرفت. ودر سال 1945تربیت بدنی درسطح دانشگاه های ژاپن به عنوان درس الزامی شناخته شد. پیشرفت ورزش درژاپن : بیشترورزشها ی محلی ژاپن ریشه نظامی دارند . دکترجیوروکانو ازترکیب بهترین تکنیکهای کشتی جوجیتسو ورزش جدیدی به نام جودو به وجود آورد که این ورزش بیشترجنبه ی دفاعی دارد. آمریکا: تربت بدنی وورزش درآمریکای مستعمره انگلیس : ساکنان مستعمرات انگلیس اغلب کشاورزو دریانورد بودند به همین دلیل به ورزش وتربیت جسم توجه ویژه ای داشتن دراین دوران چند سیستم برای تربیت بدنی وورزش وجود داشت که عبارت اند از: 1- سیستم ژیمناستیک آلمان که با استفاده ازوسایل ازقبیل خرک- طناب – پارایل انجام می شد. 2- سیستم بیچرکه خاص دختران بود وخانم بیچرمبتکرآن بود وشامل فعالیتهایی نظیرشنا- اسب سواری –تیروکمان بود. 3- سیستم لیوایز دراین سیستم ورزش ها ی سبک وبدون وسیله مورد استفاده قرارمی گیرد ودرواقع تلفیقی ازورزش بیچرو سیستم ورزش سوئد است. 4- سیستم هیچکاک که توسط دکترهیچکاک تنظیم شده بودو شامل ورزش هایی مانند دارحلقه- طناب- بارفیکس و میل زورخانه بود. 5- سیستم سارجنت این سیستم هم توسط دکترسارجنت تنظیم شده است . برنامه ی تربیت بدنی این سیستم برپایه ی ورزشهای سوئدی- آلمانی وورزشهای سبک وبدون وسیله پی ریزی شده است. درکل آنچه ازتربیت بدنی وورزش آمریکا ازقرن هجدهم تا قرن بیستم می توان گفت این است که : ازآنجایی که ازقرن هجدهم اوقات فراغت بیشتری بدست آمد (چون دیگرباپیشرفت صنعت نیروی کارانسانی کاهش یافت واوقات فراغت انسان افزایش یافت) ورزش وبازی مورد توجه قرارگرفت در این قرن کریکت – تیله بازی –وبسیاری ازورزش های با توپ رواج پیدا کرد. درقرن نوزدهم کوششهایی برای استقراربرنامه های تربیت بدنی درمدارس وکالجها انجام گرفت اما به دلیل بی تفاوتی نیازهای فرهنگی مختلف این برنامه نتوانست توفیق پیدا کنند. پس ازجنگهای داخلی و دراواخرقرن نوزدهم مقدمات توسعه فعالیتهای ورزشی وگسترش تربیت بدنی فراهم گردید ودرقرن بیستم این برنامه ها به صورت کامل تکمیل واجرا شد. ازنکات مهم که دربرنامه های جدید تربیت بدنی درقرن بیستم می توان نام برد این است که دراین دوره درتنطیم واجرای برنامه های تربیت بدنی سن- نیازها – علایق – وتوانایی های کودک مورد توجه بسیار قرارگرفت .رهبران ورزشی دراین دوره معتقداند که ورزش وبازی ومسابقه وقتی معنی پیدا می کند که انسان را ازهمه جهت به طور کلی ازجهات جسمی – روحی –احساسی –ذهنی وعقلی فعال کند وپرورش دهد. برنامه های جدید تربیت بدنی با استفاده از آخرین پیشرفتهای پزشکی – زیستی –جامعه شناسی- روانشناسی وتعلیم وتربیت پی ریزی شده است. ورزش ازدیدگاه اسلام : اهمیت تربیت بدنی دراسلام را می توان ازاحادیث موجود دریافت که نمونه هایی ازاین احادیث عبارت انداز: پیامبراکرام (ص) برای تشویق مسلمانان به پرورش تن می فرماید(مومن نیرومندبهترازمومن ناتوان است). حضرت علی علیه السلام که خود سرآمد نیرومندان ودلاوران است هنگام رازونیازبا پروردگاراز خدای خویش می خواهد اعضای وی را برای خدمتگذاری نیرومند گرداند. هدف نهایی اسلام رساندن انسان به نزدیکی با پروردگاراست وچون انسان تندرست ونیرومند بهتر می تواند به تکالیف الهی توفیق یابد . ولذا ورزش وتربیت بدنی دراسلام دارای ارزش وجایگاهی والا است. البته باید به این نکته توجه داشت که اسلام درمورد پرورش بدن نیز،همچون دیگرامورحد واندازه قایل است و شرکت درهرفعالیتی رامجازنمی داند. ورزش های مجاز ازنظر اسلام: اسلام ورزشهایی را که باعث نیرومند ساختن جسم می شود را می پذیرد اما فعالیتهایی که منجر به زیان جسم و روح است را نمی پذیرد. ازاین ورزش ها می توان به کشتی کج، مشت زنی وشطرنج را می توان نام برد. لذا ورزش های مجازرا می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- بازی وفعالیتهای گروهی کودکان ونوجوانان. 2- فعالیتهای رزمی به منظورکسب مهارتهای جنگی ونظامی.

تاريخ : چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ | 14:40 | نویسنده : منصور جبری |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.